บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

เงินฝาก Krungthai NEXT Savings

เปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงได้ง่าย ๆ ผ่านแอป Krungthai NEXT
Saving สะดวก ปลอดภัย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากสูง ฟรี! ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 1.50% ต่อปี*

*สำหรับวงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่เปิดผ่าน Krungthai NEXT Application
checkimg

สะดวก / ง่าย

ทำธุรกรรมเงินฝากดอกเบี้ยสูงได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือสาขา ไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝาก
checkimg

ปลอดภัยมากขึ้น

ไม่ต้องกลัวสมุดคู่ฝากสูญหาย หรือการปลอมแปลงเอกสาร
checkimg

ฟรี! ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชี

ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงผ่านแอปฯ Krungthai NEXT :

1. สำหรับลูกค้าใหม่

วิธียืนยันตัวตนผ่าน Mobile App (NDID) วิธียืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM
(NEXT Onboarding)

2. สำหรับลูกค้าธนาคารที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง Krungthai NEXT Savings

บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง กับธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงพิเศษ เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Application สมัครง่าย ทำธุรกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์


 • กรณีเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง Krungthai NEXT Savings ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Application ตั้งแต่ 7 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
วงเงินฝาก อัตรา (% ต่อปี)*
เงินฝาก ส่วนที่ไม่เกิน 2.0 ล้านบาท 1.50
เงินฝาก ส่วนที่เกินกว่า 2.0 ล้านบาท 0.65
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบุคคลชาวต่างชาติ เท่ากับ 0.00% ต่อปี

 • กรณีเปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง  Krungthai NEXT Savings ผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ที่ไม่ใช่ Krungthai NEXT Application รับอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี*

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
กรณีลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ผ่าน Krungthai NEXT Application ตั้งแต่ 7 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • รับฝาก ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เปิดบัญชีใหม่ผ่าน Krungthai NEXT Application ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • ผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT Application โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT Application ตามที่ธนาคารกำหนด
 • เปิดบัญชีผ่าน Krungthai NEXT Application ได้สูงสุด 1 บัญชี    
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม)
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  
กรณีเปิดบัญชีผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT     
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • รับฝาก ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีเงินฝากผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น การเปิดบัญชีผ่าน Krungthai NEXT Application  ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้   
 • ผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT Application โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT Application ตามที่ธนาคารกำหนด
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บัญชีเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยสูง Krungthai Next Saving | ธนาคารกรุงไทย เปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอป Krungthai NEXT Saving สะดวก ง่าย ปลอดภัย รับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง 1.5% ฟรี! ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชี เปิดบัญชีออนไลน์, เปิดบัญชี, เปิดบัญชี next, เปิดบัญชีผ่านแอป, เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย, เงินฝากออนไลน์