เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Website (DIP & GO)

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Website (DIP & GO)

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาดำเนินการที่สาขา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

สะดวกยิ่งขึ้น

กรอกข้อมูลขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ได้ล่วงหน้าตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
checkimg

ง่ายยิ่งขึ้น

สามารถเลือกสาขาและวันที่เพื่อไปยืนยันตัวตนได้ตามต้องการ
checkimg

ลดเวลาการเปิดบัญชีที่สาขา

เพียงยื่นบัตรประชาชน และหลักฐานที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนที่สาขา

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Website (DIP & GO)
13 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลคำขอเปิดบัญชี ผ่าน Website (Dip & Go)

รายละเอียดและเงื่อนไข *

รายการ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กลุ่มลูกค้าที่รับฝาก บุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้บริการ เงินฝากออมทรัพย์ (แบบมีสมุดคู่ฝาก) และ เงินฝาก Krungthai NEXT Savings (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
(หากประสงค์เปิดบัญชี Krungthai NEXT Savings ผู้ฝากต้องมี e-mail address และสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT Application )
อัตราดอกเบี้ย* เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (เงินฝาก Krungthai NEXT Savings อัตราดอกเบี้ยเท่ากับการฝากผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT)
ช่องทางการให้บริการ ผ่าน Website https://krungthai.com/dipandgo
รูปแบบการให้บริการ
  • ผู้ฝากสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝาก และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการสมัครขอเปิดบัญชีเงินฝากล่วงหน้าได้ผ่าน Website: https://krungthai.com
  • สามารถเลือกวันที่และสาขาที่จะไปยืนยันตัวตนได้ตามต้องการ
  • เมื่อเปิดบัญชีแล้วเสร็จ ผู้ฝากจะได้รับ SMS หรือ e-mail (เฉพาะระบุไว้ตอนขอเปิดบัญชี) แจ้งผลการเปิดบัญชี และยืนยันการนัดหมายเพื่อไปดำเนินการยืนยันตัวตนที่สาขาและตามวันที่ที่ระบุไว้ภายในช่วงเช้าของวันที่นัดหมาย
  • ดำเนินการติดต่อสาขาที่ระบุเลือกนัดหมายในการยืนยันตัวตนในขั้นตอนการเปิดบัญชีผ่าน Website ตามวันที่ที่ระบุใน SMS หรือ e-mail ยืนยันการนัดหมาย
  • หากไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้ตามวันที่ที่นัดหมาย สามารถไปยืนยันตัวตนได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่นัดหมายยืนยันตัวตน หากไม่ไปยืนยันตัวตนภายใน 15 วัน ระบบจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
  • เอกสารประกอบการยืนยันตัวตนที่สาขา
    1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  
    2. SMS / e-mail (เฉพาะระบุไว้ตอนขอเปิดบัญชี) ที่ได้รับจากธนาคาร

* เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด