เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ ดอกเบี้ยสูง

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่าน Website (DIP & GO)

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ ง่าย สะดวก ประหยัดเวลาดำเนินการที่สาขา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

สะดวกยิ่งขึ้น

กรอกข้อมูลขอเปิดบัญชีออนไลน์ เงินฝากออมทรัพย์ได้ล่วงหน้าตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
checkimg

ง่ายยิ่งขึ้น

เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ สามารถเลือกสาขาและวันที่เพื่อไปยืนยันตัวตนได้ตามต้องการ
checkimg

ลดเวลาการเปิดบัญชีเงินฝาก

เพียงใช้บัตรประชาชน และหลักฐานที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนที่สาขา หรือตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ Confirm ID ของธนาคาร 

เปิดบัญชีออนไลน์ ฝากออมทรัพย์ผ่าน Website สมัครผ่านธนาคารออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
13 ขั้นตอนการกรอกข้อมูลคำขอเปิดบัญชีออนไลน์
ผ่าน Website
(Dip & Go)
เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ เงินฝากออมทรัพทย์ ผ่านเว็บไซต์ สมัครง่าย กรอกข้อมูลล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1. เข้าเว็บไซต์ Krungthai.com เลือกเมนู ถัดไป เพื่อกรอกข้อมูลคำขอเปิดบัญชี
2. ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ และเลือกประเภทเงินฝากต้องการเปิดบัญชี
3. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไข ตามผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ลูกค้าเลือก และทำเครื่องหมายยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข กด “ยอมรับ”
4. เลือกสาขา จากการค้นหาด้วยรหัสไปรษณีย์ หรือ จังหวัดและอำเภอ และกำหนดวันนัดหมายเพื่อไปยืนยันตัวตน
5. เลือกให้ความยินยอม หรือ ไม่ยินยอม ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน
6. กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน และ Laser ID (รหัสหลังบัตรประชาชน 12 หลัก) รวมทั้งใส่รหัสความปลอดภัย (CAPTCHA)
7. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
8. กรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่สถานที่ทำงาน (*กรณีที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่สถานที่ทำงานเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
9. กรอกข้อมูล FATCA
10. กรอกข้อมูล CDD
11. ยืนยันข้อมูลและใส่รหัสความปลอดภัย (CAPTCHA)
12. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้
13. แจ้งผลการบันทึกข้อมูล

รายละเอียดและเงื่อนไข *

รายการ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
กลุ่มลูกค้าที่รับฝาก บุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้บริการ เงินฝากออมทรัพย์ (แบบมีสมุดคู่ฝาก) และ เงินฝาก Krungthai NEXT Savings (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)
(หากประสงค์เปิดบัญชี Krungthai NEXT Savings ผู้ฝากต้องมี e-mail address และสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT Application )
อัตราดอกเบี้ย* เป็นไปตามประกาศของธนาคาร (เงินฝาก Krungthai NEXT Savings อัตราดอกเบี้ยเท่ากับการฝากผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT)
ช่องทางการให้บริการ ผ่าน Website https://krungthai.com/dipandgo
รูปแบบการให้บริการ
 • ผู้ฝากสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝาก และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการสมัครขอเปิดบัญชีเงินฝากล่วงหน้าได้ผ่าน Website: https://krungthai.com
 • สามารถเลือกวันที่และสาขาที่จะไปยืนยันตัวตนได้ตามต้องการ
 • เมื่อเปิดบัญชีแล้วเสร็จ ผู้ฝากจะได้รับ SMS หรือ e-mail (เฉพาะระบุไว้ตอนขอเปิดบัญชี) แจ้งผลการเปิดบัญชี และยืนยันการนัดหมายเพื่อไปดำเนินการยืนยันตัวตนที่สาขาและตามวันที่ที่ระบุไว้ภายในช่วงเช้าของวันที่นัดหมาย
 • ดำเนินการติดต่อสาขาที่ระบุเลือกนัดหมายในการยืนยันตัวตนในขั้นตอนการเปิดบัญชีผ่าน Website ตามวันที่ที่ระบุใน SMS หรือ e-mail ยืนยันการนัดหมาย
 • หากไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้ตามวันที่ที่นัดหมาย สามารถไปยืนยันตัวตนได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่นัดหมายยืนยันตัวตน หากไม่ไปยืนยันตัวตนภายใน 15 วัน ระบบจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
 • เอกสารประกอบการยืนยันตัวตนที่สาขา
  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง  
  2. SMS / e-mail (เฉพาะระบุไว้ตอนขอเปิดบัญชี) ที่ได้รับจากธนาคาร

* เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 • ผู้ฝากสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝาก และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการสมัครขอเปิดบัญชีเงินฝากล่วงหน้าได้ผ่าน Website https://krungthai.com
 • สามารถเลือกวันที่และสาขาที่จะไปยืนยันตัวตนได้ตามต้องการ
 • หากไม่สามารถไปยืนยันตัวตนได้ตามวันที่นัดหมาย สามารถไปยืนยันตัวตนได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่นัดหมายยืนยันตัวตน หากไม่ไปยืนยันตัวตนภายใน 15 วัน ระบบจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
 • กรณียืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคาร
  • เมื่อกรอกใบคำขอเปิดบัญชีแล้วเสร็จ ผู้ฝากจะได้รับ SMS หรือ e-mail (เฉพาะระบุไว้ตอนขอเปิดบัญชี) แจ้งผลการเปิดบัญชี และยืนยันการนัดหมายเพื่อไปยืนยันตัวตนที่สาขาและตามวันที่ที่ระบุไว้ภายในช่วงเช้าของวันที่นัดหมาย
  • ดำเนินการติดต่อสาขาที่ระบุเลือกนัดหมายในการยืนยันตัวตนในขั้นตอนการเปิดบัญชีผ่าน Website ตามวันที่ระบุใน SMS หรือ e-mail ยืนยันการนัดหมาย
  • เอกสารประกอบการยืนยันตัวตนที่สาขา
   1. บัตรประชาชนตัวจริง
   2. SMS/e-mail (เฉพาะตอนระบุไว้ตอนเปิดบัญชี) ที่ได้รับจากธนาคาร
 • การยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารที่มีสัญลักษณ์ Confirm ID 
  • เมื่อกรอกใบคำขอเปิดบัญชีแล้วเสร็จ ผู้ฝากจะได้รับ SMS หรือ e-mail (เฉพาะระบุไว้ตอนขอเปิดบัญชี) แจ้งผลการเปิดบัญชี ผู้ฝากสามารถไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคาร ที่มีสัญลักษณ์ Confirm ID 
  • ดำเนินการนำบัตรประจำตัวประชาชนไปที่ตู้ ATM ของธนาคาร พร้อมให้ลูกค้าทำการถ่ายภาพใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน
  • กรณีลูกค้าเลือกเปิดบัญชีแบบมีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าต้องทำการติดต่อสาขาเพื่อทำการออกสมุดคู่ฝากต่อไป
  • เอกสารประกอบการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารที่มีสัญลักษณ์ Confirm ID
   1. บัตรประชาชนตัวจริง