บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พื้นฐาน (Basic Banking Account) desktop

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
(Basic Banking Account)

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุ ออมเงินได้แบบสบายใจ
ใช้ฟรี* ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี พร้อมรับดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีออมทรัพย์ปกติ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ยกเว้นค่าธรรมเนียม
แรกเข้า รายปี และการออกบัตรใหม่ (กรณีบัตรหมดอายุ) ของบัตรเดบิตกรุงไทย คลาสสิค หรือ บัตรเดบิตกรุงไทย Mastercard
checkimg
ไม่คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก
checkimg
ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account)
ข้อควรรู้
  • สัญชาติไทย อายุ 65 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เท่านั้น
  • 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น
  • กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน หรือผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐอย่างใดอย่างหนึ่ง ธนาคารจะทำการเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) เป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ ซึ่งเงื่อนไขการใช้บริการ อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด เช่นเดียวกับบัญชีออมทรัพย์ปกติ

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) | ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ธนาคารกรุงไทย สบายใจ ใช้ฟรี* ไม่มีค่าธรรมเนียม สิทธิพิเศษ สำหรับผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออมเงิน, ฝากเงิน, ดอกเบี้ย, เก็บเงิน, เงินฝากสำหรับผู้สูงอายุ, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, สิทธิพิเศษบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ