เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings)

ปลูกฝังนิสัยการออมให้ลูกง่ายๆ ด้วยบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ทำธุรกรรมง่าย
ไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษหากฝากมากกว่าถอน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
ทำธุรกรรมทางการเงินได้เช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์
checkimg
สะดวก
ไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน
checkimg
พิเศษ!!
ได้ดอกเบี้ยพิเศษหากฝากมากกว่าถอน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
อัตราดอกเบี้ย

รายละเอียด การจ่ายดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย เท่ากับบัญชีออมทรัพย์ปกติ
การจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
โบนัสพิเศษ หากฝากมากกว่าถอนจะได้โบนัสเพิ่ม 100% จากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ทุกต้นเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายดอกเบี้ย

รายละเอียดการให้บริการ
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับผู้เยาว์ สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 2,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • สามารถฝาก-ถอน-โอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน
  • หลังจากอายุ 15 ปี บัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์จะเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองแบบสมาร์ทการ์ด  ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้  ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตประจำตัว ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ หนังสือเดินทาง  (Passport) หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

2.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้เยาว์แบบสมาร์ทการ์ด  ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของผู้เยาว์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน ( กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้ 

3. หนังสืออนุญาตในการสร้างความสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและทำธุรกรรมของผู้เยาว์ ที่ผู้ปกครองลงนาม

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ | ปลูกฝังรักการออม | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings) ไม่มีข้อจำกัดในการฝาก ถอน โอน ไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน ได้ดอกเบี้ยพิเศษหากฝากมากกว่าถอน ออมเงิน, ฝากเงิน, ออมทรัพย์, ดอกเบี้ย, เงินฝากเด็ก, เก็บเงิน, ออมเงิน, เงินฝากผู้เยาว์