โอนเงินต่างประเทศ เพื่อการศึกษา - Mobile

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา

บริการโอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา โอนเงินต่างประเทศได้มากกว่า
150 สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนดี สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่ไหนก็ส่งเงินผ่านกรุงไทยได้ทั่วประเทศ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
โอนเงินต่างประเทศรวดเร็วด้วยมาตรฐานสากล
โอนเงินต่างประเทศ การันตีด้วยรางวัล STPA (Straight through Processing Award)
checkimg
โอนเงินได้มากกว่า 150 สกุลเงินต่างประเทศ
checkimg
ปลอดภัย ครบถ้วน
สำหรับทุกรายการโอน
checkimg
พิเศษยิ่งขึ้น โอนเงินต่างประเทศกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า
เพราะกรุงไทยสนับสนุนด้านการศึกษา

โอนเงินต่างประเทศ เพื่อการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ

 • ผู้รับเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับโอนเงินต่างประเทศที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (Change BEN/SHA)
  • รับเงินโอนไม่เต็มจำนวน เพราะต้องถูกหักเป็นค่าธรรมเนียม
  • 400 บาท / รายการทุกสกุลเงิน ลดเหลือ 300 บาท หากทำรายการผ่าน Krungthai NEXT
 • ผู้โอนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บ (Change OUR)
  • รับเงินโอนเต็มจำนวน
ข้อควรรู้ :
ผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารผู้รับเงินในต่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ในการโอน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอโอน 
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือวีซ่า ของนักเรียน
 • หนังสือหรือหลักฐานการเรียนที่มหาวิทยาลัยรับรอง
 • สำเนาสมุดเงินฝากที่มีเลขที่บัญชีของธนาคารในต่างประเทศ (ถ้ามี)
พิเศษกับบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ
 • ข้อมูลทุนการศึกษา
 • เงินกู้เรียนต่อต่างประเทศ
 • ออกหนังสือรับรองทางการเงินเพื่อขอวีซ่า
 • แลกเงินต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ
 • บัตร ATM VISA Debit กดเงินได้ในต่างแดน
 • บัญชีเงินฝากต่างประเทศ
บริการพิเศษ  e- Advice
ติดตามผลการโอนผ่านทาง email ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแจ้งทางธนาคารเพื่อขอรับบริการได้ที่ โทร. 02 -217- 1091 ถึง 96 ,02-217- 1161 ถึง 63
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร. 0-2208- 3616-20

โอนเงินไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา โอนง่าย สะดวก รวดเร็ว | ธนาคารกรุงไทย บริการโอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา โอนเงินต่างประเทศได้มากกว่า 150 สกุลเงิน รวดเร็ว ปลอดภัย พิเศษกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า โอนเงิน, โอนเงินต่างประเทศ, โอนเงินผ่านโทรศัพท์, โอนเงินสกุลต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนถูก