โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา

โอนเงินระหว่างประเทศง่ายนิดเดียว ไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่ไหน
ก็ส่งเงินผ่านกรุงไทยได้ทั่วประเทศ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
โอนเงินรวดเร็วด้วยมาตรฐานสากล
การันตีด้วยรางวัล STPA (Straight through Processing Award)
checkimg
โอนเงินได้มากกว่า 150 สกุลเงินต่างประเทศ
checkimg
ปลอดภัย ครบถ้วน
สำหรับทุกรายการโอน
checkimg
พิเศษยิ่งขึ้น กับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า
เพราะกรุงไทยสนับสนุนด้านการศึกษา

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • ผู้รับเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (Change BEN/SHA)
  • รับเงินโอนไม่เต็มจำนวน เพราะต้องถูกหักเป็นค่าธรรมเนียม
  • 400 บาท / รายการทุกสกุลเงิน ลดเหลือ 300 บาท หากทำรายการผ่าน Krungthai NEXT
 • ผู้โอนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ธนาคารในต่างประเทศเรียกเก็บ (Change OUR)
  • รับเงินโอนเต็มจำนวน
ข้อควรรู้ :
ผู้รับเงินอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารผู้รับเงินในต่างประเทศ

เอกสารที่ใช้ในการโอน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอโอน 
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือวีซ่า ของนักเรียน
 • หนังสือหรือหลักฐานการเรียนที่มหาวิทยาลัยรับรอง
 • สำเนาสมุดเงินฝากที่มีเลขที่บัญชีของธนาคารในต่างประเทศ (ถ้ามี)
พิเศษกับบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ
 • ข้อมูลทุนการศึกษา
 • เงินกู้เรียนต่อต่างประเทศ
 • ออกหนังสือรับรองทางการเงินเพื่อขอวีซ่า
 • แลกเงินต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ
 • บัตร ATM VISA Debit กดเงินได้ในต่างแดน
 • บัญชีเงินฝากต่างประเทศ
บริการพิเศษ  e- Advice
ติดตามผลการโอนผ่านทาง email ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแจ้งทางธนาคารเพื่อขอรับบริการได้ที่ โทร. 02 -217- 1091 ถึง 96 ,02-217- 1161 ถึง 63
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร. 0-2208- 3616-20

โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา เรียนที่ไหนก็โอนง่าย รวดเร็ว | KTB โอนเงินระหว่างประเทศเพื่อการศึกษา โอนเงินได้มากกว่า 150 สกุลเงินต่างประเทศ โอนเงินรวดเร็วด้วยมาตรฐานสากล ปลอดภัย ครบถ้วน พิเศษกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า โอนเงิน, โอนเงินต่างประเทศ, โอนเงินผ่านโทรศัพท์, โอนเงินสกุลต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนถูก