รับโอนเงิน Western Union ผ่านตู้ ATM

โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน
Western Union

Western Union บริการโอนเงินและรับเงินด่วนระหว่างประเทศ
รับเงินภายใน 5 นาที ไม่ต้องมีบัญชีธนาคาร ส่งเงินง่าย ได้เงินไว สะดวก ปลอดภัยทั้งผู้โอน และผู้รับ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
รวดเร็ว โอนเงิน/รับเงินผ่าน Western Union ได้ทั่วโลกภายใน 5 นาที
โดยไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร
checkimg
สะดวก
มีจุดให้บริการทั่วประเทศ
checkimg
ปลอดภัย
โอนเงิน/รับเงิน Western Union ได้ทั่วโลก

โอนเงิน Western Union รับเงินภายใน 5 นาที
ส่งเงินง่าย ได้เงินไว
โอนเงิน-รับเงิน Western Union ง่ายๆ
ผ่านตู้ Atm กรุงไทย ทั่วประเทศ
2 ขั้นตอนง่ายๆ เมื่อต้องการโอนเงิน - รับเงิน ผ่านตู้ ATM กรุงไทย
ขั้นตอนที่ 1

นำบัตรประชาชน หรือ passport,สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ไปติดต่อสาขาเพื่อขอสมัครใช้บริการโอนเงิน-รับเงิน Western Union ผ่านตู้ ATM

ขั้นตอนที่ 2
เมื่อทำการสมัครเสร็จแล้วสามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM กรุงไทย ทั่วประเทศ
 • ดูขั้นตอนส่งเงิน Western Union ผ่าน ตู้ ATM กรุงไทย คลิก
 • ดูขั้นตอนรับเงิน Western Union ผ่าน ตู้ ATM กรุงไทย คลิก

ลักษณะบริการ
 • โอนเงินระหว่างบุคคล
 • สะดวก รวดเร็ว โอนเงินจำนวนไม่มาก
 • รับ-ส่งเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่น
 • ธนาคารทำรายการรับ-จ่ายเงินเป็นสกุลเงินบาท
ช่องทางการให้บริการ
 • รับส่งเงินสดได้ที่สาขาธนาคาร บูธแลกเงินที่มีเครื่องหมาย Western Union ทั่วประเทศ
 • รับ-ส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารผ่านช่องทาง ATM หรือ Krungthai NEXT ทั้ง Website และ Mobile Application
ประเภทของบริการ
 • บริการจ่ายเงินโอนขาเข้า (Receive Money)
 • บริการโอนเงินขาออก (Send Money)
ขั้นตอนการให้บริการ
 1. ช่องทางการทำรายการด้วยเงินสดผ่านสาขาธนาคารและบูธแลกเงินของธนาคารที่มีเครื่องหมาย Western Union ทั่วประเทศ
  • กรณีจ่ายเงินโอนขาเข้า (Receive Money)
   • กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการรับเงิน
   • ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
   • รับเงินสดพร้อมใบเสร็จ
  • กรณีโอนเงินขาออก (Send Money)
   • กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการส่งเงิน
   • ยื่นแบบฟอร์มที่กรอก พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง และชำระค่าธรรมเนียมให้เจ้าหน้าที่
   • เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลโอนเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์
   • หลังจากโอนเงินแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งหมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) พร้อมใบเสร็จ
   • นำหมายเลขกำกับการโอนเงิน (MTCN) แจ้งให้ผู้รับเงินทราบ พร้อมรายละเอียด ชื่อผู้ส่งเงิน จำนวนเงิน และประเทศต้นทาง
 2. ช่องทางการทำรายการผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยมีช่องทางการให้บริการ ดังนี้
  • ATM
  • Internet Banking
  • Krungthai NEXT Mobile application (ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทย)
วิธีการสมัครใช้งานบริการเวสเทิร์นยูเนี่ยน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • วิธีการสมัครใช้งานบริการกรุงไทย-เวสเทิร์นยูเนี่ยน ผ่านช่องทาง ATM
  • ลูกค้าต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยและมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย หากยังไม่มีบัญชีหรือบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย ลูกค้าสามารถขอเปิดบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มขอสมัครใช้บริการ กรุงไทย-เวสเทิร์นยูเนี่ยน ช่องทาง ATM ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • วิธีการสมัครใช้งานบริการกรุงไทย-เวสเทิร์นยูเนี่ยน ผ่านช่องทาง Internet Banking Website
  • ลูกค้าต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยและทำการลงทะเบียนการใช้ Internet Banking หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนการใช้ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย ลูกค้าสามารถขอเปิดบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มขอสมัครใช้บริการ กรุงไทย-เวสเทิร์นยูเนี่ยน ช่องทาง Internet Banking Website ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสมัครลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ https://www.ktbnetbank.com โดยเลือก Icon เวสเทิร์นยูเนี่ยนแล้วเลือก register
 • วิธีการสมัครใช้งานบริการกรุงไทย-เวสเทิร์นยูเนี่ยน ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Mobile Application (ใหม่!!)
  • ลูกค้าต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยและทำการลงทะเบียนการใช้ Krungthai NEXT หากยังไม่มีบัญชีหรือยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนการใช้ Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย ลูกค้าสามารถขอเปิดบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
  • ลูกค้าทำการดาวน์โหลด application NEXT ของธนาคารกรุงไทยเวอร์ชั่นล่าสุด ผ่าน Appstore (ระบบปฎิบติการ iOS) หรือ ผ่าน Playstore (ระบบปฎิบัติการ Android) - ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มขอสมัครใช้บริการ กรุงไทย-เวสเทิร์นยูเนี่ยน ช่องทาง Internet Banking Website ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสมัครลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ https://www.ktbnetbank.comโดยเลือก Icon เวสเทิร์นยูเนี่ยนแล้วเลือก register
ข้อควรรู้
 • ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลการโอนเงิน และหมายเลขกำกับการโอนเงิน ให้ผู้อื่นทราบ นอกจากผู้รับเงินเท่านั้น

โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน Western Union สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | KTB โอนเงินด่วนระหว่างประเทศผ่าน Western Union โอนและรับเงินได้ทั่วโลกภายใน 5 นาที ไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร มีจุดให้บริการทั่วประเทศ ปลอดภัย รับส่งเงินได้ทั่วโลก โอนเงิน, โอนเงินต่างประเทศ, โอนเงินผ่านโทรศัพท์, โอนเงินผ่าน Western Union, รับเงินจากต่างประเทศ