โอนเงินต่างธนาคาร ผ่านระบบบาทเนต สะดวก ปลอดภัย

โอนเงินผ่านระบบบาทเนต

บริการโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) ทั้งสะดวก
ปลอดภัย และรวดเร็ว

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ไม่ต้องถอนเงินสดไปฝากธนาคารอื่น
checkimg
ไม่ต้องกลัวเงินสูญหาย รวดเร็ว รับประกันเวลาในการบริการ
checkimg
สามารถโอนเงินเข้าและโอนเงินออกต่างธนาคารได้
checkimg
ไม่จำกัดวงเงินโอนและจำนวนครั้ง
โอนเงินต่างธนาคาร ผ่านระบบบาทเนต และจุดเด่นผลิตภัณฑ์
โอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • รายการโอนเข้า คือ การโอนเงินจากธนาคารอื่นๆ มายังบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • รายการโอนออก คือ การรายการโอนเงินจากธนาคารกรุงไทยไปยังบัญชีธนาคารอื่น
รายการโอนเข้า
 • ต้องมีบัญชีหรือเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
 • แจ้งคนโอนให้โอนผ่านระบบบาทเนต เข้าบัญชีของธนาคารกรุงไทย
 • คนรับเงินรับเงินเต็มจำนวน และถูกหักค่าธรรมเนียมแยกอีกรายการหนึ่ง
รายการโอนออก
 • สามารถใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • กรอกแบบฟอร์มการโอนเงิน
 • จ่ายเงินโอนและค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดหรือเช็คธนาคารกรุงไทย
 • หากโอนเงินตั้งแต่ 20 ล้านบาท ให้แจ้งพนักงานล่วงหน้า 1 วันทำการ และนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันล่วงหน้า 1 วันทำการ
เวลาให้บริการ
 • 8.30-15.00 น. ของวันทำการสาขาธนาคารปกติ
 • เวลาเปิด - 15.00 น. สำหรับสาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้า (ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • สามารถโอนเงินหลัง 15.00 น. ได้หากธนาคารปลายทางตกลง และต้องแจ้งให้สาขาทราบล่วงหน้า
 • หากโอนเงินหลัง 16.00 น. จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 200 บาท ต่อรายการ
 • ไม่เกิน 30 นาทีต่อรายการ สำหรับการโอนเข้า นับตั้งแต่ธนาคารได้รับเงินโอนแล้วนำเข้าบัญชี
 • ไม่เกิน 60 นาทีต่อรายการ สำหรับการโอนออก นับตั้งแต่ธนาคารได้โอนเงินไปถึงธนาคารที่รับโอน
 • ไม่เกิน 180 นาทีต่อรายการ สำหรับการโอนเงินสูงกว่า 20 ล้านบาทโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ
ใบเสร็จรับเงิน
 • ได้รับหลังการโอนออก
 • ขอใบเสร็จ หรือใบแจ้งการเข้าบัญชีของรายการโอนเข้า ได้ที่สาขาของธนาคารเจ้าของบัญชี

โอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนต สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย | ธนาคารกรุงไทย บริการโอนเงินต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนต หมดกังวลเงินหาย รับประกันเวลาในการบริการ โอนเข้า-ออกต่างธนาคารได้ไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้ง โอนเงิน, โอนเงินต่างธนาคาร, โอนเงินผ่านโทรศัพท์, Bahtnet, โอนเงินผ่าน Bahtnet