บริการโอนเงินต่างประเทศที่เคาน์เตอร์กรุงไทย

บริการโอนเงินต่างประเทศที่เคาน์เตอร์กรุงไทย

รวดเร็ว..ปลอดภัย..มั่นใจ..รับเงินเต็มจำนวน
บริการโอนเงินต่างประเทศที่เคาน์เตอร์กรุงไทย

บริการโอนเงินต่างประเทศที่เคาน์เตอร์กรุงไทย

รวดเร็ว..ปลอดภัย..มั่นใจ..รับเงินเต็มจำนวน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

โอนไว..ปลายทางรับเงินเร็ว

checkimg

รับเงินเต็มจำนวน

checkimg

ไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ

checkimg

เรทดีเมื่อโอนด้วยบัตร Travel Card*

checkimg

รองรับ 7 สกุลเงินหลัก ครอบคลุมกว่า 41 ประเทศปลายทาง

USD-อเมริกา, GBP-สหราชอาณาจักร, EUR-ยุโรป, AUD-ออสเตรเลีย, HKD-ฮ่องกง, SGD-สิงคโปร์, CAD-แคนาดา

บริการโอนเงินต่างประเทศที่เคาน์เตอร์กรุงไทย

สามารถเลือกโอนออกได้จาก
3 แหล่งที่มาของเงิน
(Source of Fund)
Deposit
บัญชีเงินบาท
(ออมทรัพย์,กระแสรายวัน)
FCD
บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ FCD
Travel card
แนะนำ บัตร Travel Card
(ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ)

บริการโอนเงินต่างประเทศ
ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย


การเตรียมตัว ก่อนโอนเงินไปต่างประเทศควรเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม ดังต่อไปนี้

 • ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงินในต่างประเทศ
 • ชื่อและที่อยู่ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่
 • Code ของธนาคารปลายทางซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่
Code ของธนาคารปลายทางซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่
ต้องมีเลขรหัส Sort Code 6 หลัก Sort Code คือตัวเลขที่ถูกกำหนดขึ้นสำหรับเงินสกุล GBP เพื่อให้สาขาแต่ละสาขาและแต่ละธนาคารในประเทศอังกฤษมีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันมากกว่าการใช้ชื่อเต็มธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัง เช่น 01-00-08 National Westminster Bank
ต้องมีเลขรหัส ABA Routing Number 9 หลัก ABA Number ย่อมาจาก Account bank’s Association หรือ Routing Number หรือ Routing Transit Number คือรหัสตัวแทนธนาคารประกอบด้วยตัวเลข 9 หลัก กำหนดใช้สำหรับสกุลเงิน USD ในอเมริกา
ต้องมีเลขรหัส Transit Number 5 หลัก และ Institution Number 3 หลัก Transit Number ( Transit No.) กำหนดขึ้นสำหรับเงินสกุล แคมาดา (CAD)   
Tips! การโอนเงินไปที่แคนนาดา ทางประเทศแคนนาดาจะขอให้ระบุชื่อที่อยู่ผู้รับเงินให้ชัดเจน เพราะถ้าไม่ระบุไป เงินจะไม่สามารถโอนไปเข้าบัญชีผู้รัเงินปลายทางได้ แต่อย่างไรก็ตามทางธนาคารปลายทาง จะแจ้งให้ผู้โอนทราบล่วงหน้า
ต้องมีเลขรหัส BSB Number 6 หลัก BSB กำหนดขึ้นสำหรับสกุลเงิน ออสเตรเลีย (AUD) เป็นตัวเลข 6 หลัก เหมือนกับการใช้ ABA No. หรือ Routing No. หรือ อื่นๆ เพราะต้องการให้มันเป็นตัวแทนของธนาคารในรูปของตัวเลขเพื่อต้องการให้ Process ผ่านคอมพิวเตอร์ได้ง่าย รวดเร็ว  โดย BSB No. 2 ตัวแรกเป็นรหัสธนาคาร ตัวที่ 3 เป็นชื่อรัฐ ส่วน 3 ตัวหลังเป็นรหัสสาขา Digit ที่ 3 เท่านั้น
xx-2-xxx           Australian capital territory, New South Wales
xx-3-xxx           Victoria
xx-4-xxx           Queensland
xx-5-xxx           sought Australia , Northern Territory
xx-6-xxx           Western Australia
xx-7-xxx           Tasmania
ข้อมูลจาก http://www.BSBnumbers.com
ประเทศในทวีปยุโรป ต้องมีเลขบัญชีรูปแบบ IBAN Number เท่านั้น IBAN (International Bank Account Number) คือเลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่มีกับธนาคารในประเทศภูมิภาคยุโรป และกลุ่มตะวันออกกลาง เป็นข้อมูลจำเป็นในการโอนเงินไปยังธนาคารในภูมิภาคยุโรปและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ผู้โอนเงินควรสอบถามหมายเลข IBAN จากผู้รับในต่างประเทศให้เรียบร้อยก่อนจะทำการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • สำหรับคนไทย ต้องใช้เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน
 • สำหรับชาวต่างชาติ ใช้เอกสารแสดงที่มาของรายได้
  หากคุณต้องการโอนเงินไปยังผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารในภูมิภาคยุโรป หรือกลุ่มตะวันออกกลาง คุณจะต้องสอบถามเลขที่บัญชีของผู้รับเงินตามมาตรฐานการกำหนดเลขที่บัญชี (International Bank Account Number: IBAN) จากผู้รับเงินและแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระบุลงในคำสั่งโอนเงินเพื่อให้ผู้รับเงินได้รับเงินรวดเร็ว หากไม่ระบุ IBAN ธนาคารผู้รับเงินจะไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินและจะส่งคำสั่งโอนเงินคืนธนาคารผู้โอน

แนะนำ โอนเงินไปต่างประเทศ อย่างไร  ให้ได้เรทถูก ?

การโอนเงินไปต่างประเทศที่ธนาคารกรุงไทยสามารถโอนออกได้ 3 วิธี

Recommended!  Krungthai Travel Card*

 • เรทถูกกว่า  ประหยัดเงินคุณได้มากกว่า
  *แลกเงินผ่าน application Krungthai NEXT และนำบัตรไปรูที่เครื่อง EDC สาขาธนาคารกรุงไทยเพื่อโอนออกไปต่างประเทศ

ตัวอย่าง: ต้องการโอนเงิน จำนวน  3,000 USD   ไปประเทศอเมริกา

โอนออกจาก อัตราแลกเปลี่ยน*(สกุล USD)
(อ้างอิง ณ วันที่ 15 ก.พ. 64)
ส่วนต่าง จำนวนเงินที่ใช้ (บาท) ประหยัดได้
Travel Card
(ใช้อัตราแลกเปลี่ยน Travel Card)
29.88 0.19 89,640.- 570.-
บัญชีเงินฝากธนาคาร
(ใช้อัตราแลกเปลี่ยนหน้าเวปไซต์)
30.07
(ใช้อัตราแลกเปลี่ยนหน้าเวปไซต์ธนาคาร)
90,210.-

 • โอนออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร (CA/SA)
  ท่านสามารถโอนเงินไปต่างประเทศ โดยตัดผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคาร (ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันโอนออก)
 • โอนออกจากบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) สามารถแลกเงินเก็บไว้ได้ในบัญชี FCD ได้เลือกอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อเก็บ, ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน  บริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถโอนออกเป็นสกุลเงินที่แลกเก็บไว้ได้ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย       
  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://krungthai.com/th/personal/deposits/211/8

ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ (Krungthai WARP)

อัตราค่าธรรมเนียม
<= 100,000 499 บาท/รายการ
100,001 - 500,000 799 บาท/รายการ
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอน
 • โอนสูงสุดครั้งละ 500,000 บาท/รายการ
 • กรณี Travel Card โอนได้ 100,000 บาท/รายการ

คำถามที่พบบ่อย

 • โอนผ่าน ระบบ Krungthai Warp
  - Casa/FCD 1,500,000 บาท
  - Inter Wallet / Travel Card 1,000,000 บาท
 • โอนผ่านระบบ Swift
  - Casa/FCD ไม่จำกัดวงเงิน / ขึ้นนอยุ๋กับวัตถุประสงค์
  - Inter Wallet / Travel Card 1,000,000 บาท
 • (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอน บางวัตถุประสงค์ต้องมีการยื่นเอกสารประกอบ)

ลูกค้าสามารถโอนได้ 6 สกุลเงิน 40 ประเทศปลายทาง ได้แก่ USD-อเมริกา, GBP-สหราชอาณาจักร EUR- ประเทศในแถบยุโรป, AUD-ออสเตรเลีย, SGD- สิงคโปร์, HKD- ฮ่องกง

 • ตั้งแต่ 1-100,000 ค่าธรรมเนียม 499 บาทต่อรายการ
 • ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 ค่าธรรมเนียม 799 ต่อรายการ

ระบบการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะรูปแบบใหม่เพื่อคนไทย “ถูก เร็ว เรทดี” ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน โอนถึงปลายทางเร็วกว่าระบบ SWIFT

วงเงินในการทำรายการต่อครั้งเท่าไหร่ ?

 • โอนผ่าน ระบบ Krungthai Warp
  - Casa/FCD 1,500,000 บาท
  - Inter Wallet / Travel Card 1,000,000 บาท
 • โอนผ่านระบบ Swift
  - Casa/FCD ไม่จำกัดวงเงิน / ขึ้นนอยุ๋กับวัตถุประสงค์
  - Inter Wallet / Travel Card 1,000,000 บาท
 • (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอน บางวัตถุประสงค์ต้องมีการยื่นเอกสารประกอบ)

สามารถโอนเงินสกุลใดได้บ้าง ? และสามารถโอนไปประเทศไหนได้บ้าง ?

ลูกค้าสามารถโอนได้ 6 สกุลเงิน 40 ประเทศปลายทาง ได้แก่ USD-อเมริกา, GBP-สหราชอาณาจักร EUR- ประเทศในแถบยุโรป, AUD-ออสเตรเลีย, SGD- สิงคโปร์, HKD- ฮ่องกง

ค่าธรรมเนียมในการทำรายการต่อครั้งเท่าไหร่ ?

 • ตั้งแต่ 1-100,000 ค่าธรรมเนียม 499 บาทต่อรายการ
 • ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 ค่าธรรมเนียม 799 ต่อรายการ

บริการโอนเงินต่างประเทศ Krungthai WARP คืออะไร?

ระบบการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะรูปแบบใหม่เพื่อคนไทย “ถูก เร็ว เรทดี” ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน โอนถึงปลายทางเร็วกว่าระบบ SWIFT