Krungthai WARP (world advance Remittance Platform) บริการโอนเงินต่างประเทศ รูปแบบใหม่

Krungthai WARP (world advance Remittance Platform) บริการโอนเงินต่างประเทศ รูปแบบใหม่

บริการโอนเงินต่างประเทศที่สาขากรุงไทย* ถูกกว่าเดิม 3 เท่า ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ค่าธรรมเนียมถูกกว่าเดิม 3 เท่า
เริ่มต้นเพียง 499.-
checkimg
ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน
checkimg
รองรับ 4 สกุลเงินเงินหลัก
ได้แก่ US/USD, UK/GBP, HK/HKD, SG/SGD
checkimg
โอนเงินผ่านระบบ แบบ Near Real Time
ปลายทางได้รับเงินทันที* ไม่เกิน 2 วันทำการ
*สกุลเงิน GBP, SGD
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
รายชื่อสาขาธนาคารกรุงไทย ที่สามารถใช้บริการ Cross border fund transfer
(Krungthai WARP- World Advance Remittance Platform)
No Branch Name
1 สาขาสามยอด
2 สำนักนานาเหนือ
3 สาขาวิภาวดี - รังสิต 5
4 สาขาประชาอุทิศ
5 สาขาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6 สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
7 สาขาพระราม 9 ซอย 13
8 สาขาซีคอนสแควร์
9 สาขาบางพลี
10 สาขากระทรวงพาณิชย์
11 สาขาสวนมะลิ
12 สาขาถนนสรรพาวุธ
13 สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
14 สาขาสุขุมวิท71
15 สาขาปทุมวัน
16 สาขาการท่าเรือแห่งประเทศไทย
17 สาขาถนนนวมินทร์
18 สาขาสะพานขาว
19 สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
20 สาขาสุรวงศ์

เงื่อนไขการใช้บริการ
 • สำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • บัญชีธนาคารต่างประเทศปลายทางต้องเป็นบุคคลธรรมดา
 • สามารถโอนไปยังปลายทาง ได้แก่
  • ประเทศสหรัฐอเมริกา-สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ(USD) ประเทศอังกฤษ-สกุลเงินปอนด์สเตอริง(GBP) ประเทศฮ่องกง-สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง(HKD) ประเทศสิงคโปร์-สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์(SGD) โดยเงินจะเข้าบัญชีปลายทางไม่เกิน 1-3 วันทำการขึ้นกับธนาคารปลายทาง
 • วงเงินการโอนไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง และไม่ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินใดๆ
 • โอนเงินได้เฉพาะ 20 สาขาที่ให้บริการ
 • ในกรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทางเนื่องจาก ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือธนาคารปลายทางปฏิเสธไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามและต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียม และคืนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนรับซื้อของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารคืนเงิน
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

การ Reject รายการแบ่งเป็น 3 กรณี คือ

กรณีที่ 1 : ธนาคารกรุงไทย Reject รายการ เนื่องจากลูกค้าผู้ที่เป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง ธนาคารสามารถปฎิเสธการทำรายการได้ทันที

กรณีที่ 2 : ลูกค้าทำรายการที่ธนาคารกรุงไทยเสร็จแล้ว แต่ระบบส่งคำสั่งมีการตรวจสอบและพบว่าข้อมูลลูกค้าไม่ถูกต้อง ระบบจะทำรายการ Reject เงินเข้าบัญชีทันที

กรณีที่ 3 : ลูกค้าทำรายการที่ธนาคารกรุงไทยเสร็จแล้ว และมีการโอนเงินไปที่ Bene bank แล้ว แต่ปลายทางตรวจสอบพบว่าข้อมูลผิดพลาด ซึ่ง Bene bank จะทำการ reject รายการ ( โดยไม่คืนค่าธรรมเนียม และใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่โอนเงินคืน) ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการตรวจสอบและส่งคำส่งในระบบ

ลูกค้าสามารถทำรายการตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ 

 • ค่าขนส่งสินค้า
 • ค่าโดยสาร
 • ค่าใช้จ่ายเดินทาง – นักท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายเดินทาง – นักเรียน นักศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ - อื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายบริการด้านสุขภาพ
 • ค่าใช้จ่ายตามบัตรสินเชื่อหรือบัตรเดบิต
 • ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าอื่นๆ
 • รายได้ส่งกลับบ้านของแรงงาน
 • เงินให้เปล่าภาคเอกชน
 • ค่าสินค้าเข้าและสินค้าออก

หลักฐานการแสดงตนตัวจริง และยังไม่หมดอายุ ดังนี้

 1. คนไทย = บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
 2. คนต่างชาติ = หนังสือเดินทาง

ปลายทางได้รับเงินทันที หรือช้าสุดไม่เกิน 2 วันทำการ (ได้รับเงินเต็มจำนวน) แสดงวันที่รับเงินในใบเสร็จรับเงิน

ลูกค้าสามารถโอนได้ 4 สกุล คือ USD, GBP, HKD, SGD และสามารถโอนเงินไปประเทศปลายทางได้ประเทศตามสกุลเงินของประเทศนั้น ได้แก่

 1. ประเทศสหรัฐอเมริกา สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ(USD)
 2. ประเทศอังกฤษ สกุลเงินปอนด์สเตอริง(GBP)
 3. ประเทศฮ่องกง สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง(HKD)
 4. ประเทศสิงคโปร์ สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์(SGD)