โอนเงินไปประเทศพม่า (Money Transfer to Myanmar)

โอนเงินไปประเทศพม่า (Money Transfer to Myanmar)

โอนเงินอย่างปลอดภัย ด้วยบริการส่งเงินถึงบ้าน
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ผ่านช่องทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
checkimg
ส่งเงินกลับพม่า
ด้วยเครือข่ายธนาคารพันธมิตรที่ครอบคลุม
checkimg
ผู้รับเงินในประเทศปลายทางได้รับเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่นในประเทศ และมีบริการ Cash Delivery* ส่งเงินถึงบ้านอย่างปลอดภัย
*มีให้บริการเฉพาะ Shwe Bank เท่านั้น
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม จำนวนเงินในการโอนออก ต่อวัน (บาท)
กรณีโอนไปพม่าโดยธนาคารตัวแทนดังนี้ KAMBOWZA BANK, UNITED AMARA BANK, CO-OPERATIVE BANK, MYANMER ECONOMIC BANK
ปลายทางรับเป็นเงินสด ( Cash Pickup ) และโอนเข้าบัญชีผู้รับปลายทาง (Transfer)
150 บาท/รายการ < 100,000
กรณีโอนไปพม่าโดยธนาคารตัวแทน คือ SHWE BANK
ปลายทางรับเป็นเงินสด (Cash Pickup )
ไม่คิดค่าบริการ < 50,000
โอนเข้าบัญชีผู้รับปลายทาง (Transfer)
ไม่คิดค่าบริการ < 50,000
ส่งถึงมือผู้รับ (Cash Delivery)
100.- บาท/รายการ < 50,000

ช่องทางการโอนเงิน 2 ช่องทาง โดยผู้โอนชำระเป็นเงินบาท
  • ผ่านช่องทางสาขา โดยหักบัญชีหริอชำระเป็นเงินสด 
  • ผ่านช่องทาง ATM กรุงไทย โดยใช้ ATM Debit card เป็นรายการหักบัญชีเท่านั้น
วิธีการรับเงิน โดยผู้รับปลายทางจะได้รับเงินเป็นเงินจ๊าต
  • รับเงินสดที่สาขาของธนาคารตัวแทนของธนาคารกรุงไทยที่ระบุไว้ (Cash)
  • โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับโอนที่ธนาคารตัวแทนของธนาคารกรุงไทยที่ระบุไว้ (Transfer)
  • ส่งเงินถึงมือผู้รับ*(Cash Delivery)
    มีให้บริการเฉพาะ Shwe Bank เท่านั้น
ระยะเวลาการได้รับเงิน 
  • กรณีทำรายการก่อน 14.00 น. ผู้รับเงินจะได้รับเงินภายในวันเดียวกัน 
  • กรณีทำรายการหลัง 14.00 น. ผู้รับเงินจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ หากสามารถใช้บริการส่งเงินถึงมือผู้รับ (Cash Delivery) ใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการในการติดต่อและจัดส่งเงิน