บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Certificate)

บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Certificate)

ขอหนังสือรับรองบริษัทที่กรุงไทย สะดวก ง่าย ภายใน 30 นาที
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
ไม่ต้องไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
checkimg
รวดเร็ว
ขอได้ภายใน 30 นาที
checkimg
ประหยัด
ทั้งเวลาและค่าเดินทาง
บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Certificate)
อัตราค่าธรรมเนียม

รายการ
ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ (บาท)
ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองนิติบุคคล
200
ค่าบริการของธนาคาร
150 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนในการขอหนังสือรับรอง
  1. กรอกแบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
  2. ชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการ
  3. รอรับหนังสือรับรอง ภายในเวลา 30 นาที ตามเวลาทำการของสาขา

ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Certificate) ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สะดวก ง่าย ไม่ต้องไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวดเร็ว ขอได้ภายใน 30 นาที ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง หนังสือรับรองนิติบุคคล, ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลออนไลน์, ขอหนังสือรับรอง, ขอหนังสือรับรองกรมการค้า