บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Certificate)

บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Certificate)

ขอหนังสือรับรองบริษัทที่กรุงไทย สะดวก ง่าย ภายใน 30 นาที
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก
ไม่ต้องไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
checkimg
รวดเร็ว
ขอได้ภายใน 30 นาที
checkimg
ประหยัด
ทั้งเวลาและค่าเดินทาง
อัตราค่าธรรมเนียม

รายการ
ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ (บาท)
ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองนิติบุคคล
200
ค่าบริการของธนาคาร
150 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนในการขอหนังสือรับรอง
  1. กรอกแบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลฯ ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
  2. ชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการ
  3. รอรับหนังสือรับรอง ภายในเวลา 30 นาที ตามเวลาทำการของสาขา

ออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Krungthai e-Certificate) ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สะดวก ง่าย ไม่ต้องไปถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวดเร็ว ขอได้ภายใน 30 นาที ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง หนังสือรับรองนิติบุคคล, ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลออนไลน์, ขอหนังสือรับรอง, ขอหนังสือรับรองกรมการค้า