บริการชำระภาษี ธนาคารกรุงไทย

บริการชำระภาษี

หมดกังวลเรื่องจ่ายภาษีด้วย 6 ช่องทางชำระภาษีออนไลน์ กับธนาคารกรุงไทย
สะดวก ปลอดภัย ครบจบในที่เดียว ไม่ต้องไปหน่วยงานรัฐด้วยตนแอง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ง่าย
จ่ายภาษีไม่ต้องไปหลายๆหน่วยงานรัฐบาล
checkimg
สะดวก
ด้วย 6 ช่องทางการชำระภาษีออนไลน์ ที่เลือกได้
checkimg
ประหยัดเวลา
ชำระภาษีออนไลน์ ได้ครบทุกประเภท
ชำระภาษีออนไลน์ 6 ช่องทาง KTB
ประเภทของบริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ
 • ตู้ ATM กรุงไทย ทั่วประเทศ
 • Internet Banking (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 • Krungthai Corporate Online (สำหรับนิติบุคคล) 
 • Page 2 Page (เข้า website หน่วยงาน/องค์กร)
ธนาคารเดียวที่รับบริการชำระภาษีครบทุกประเภทด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ

บริการภาษีที่รับชำระ
 • ภาษีสรรพากร
  กรณีชำระออนไลน์ ใช้ข้อมูลอ้างอิงดังนี้ 
  Ref : Citizen/TAX ID(เลขประจำตัวบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) และ
  Ref : Control Code 15 หลัก หรือหมายเลขอ้างอิง
 • ภาษีสรรพสามิตทุกประเภท
  กรณีชำระข้อมูลออนไลน์ ใช้ข้อมูลอ้างอิงดังนี้ 
  Ref1 : เลขที่อ้างอิงการชำระเงิน  
  Ref2 : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ภาษีท้องถิ่น เทศบาล อบต. และ กทม.
  เพียงนำใบแจ้งชำระภาษี มายื่นชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
 • ภาษีท้องถิ่น กทม.
  • นำใบแจ้งชำระภาษี มายื่นชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่านเครื่อง ATM กรุงไทย หรือชำระผ่านอินเตอร์เน็ต (Page 2 Page) 
  • ชำระได้ทุกบัตร ทุกธนาคาร รับใบเสร็จทันที  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
  • ค่าธรรมเนียม
   • บัตร ATM และ Visa Debit ของธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ
   • บัตร Debit/Credit ประเภท Visa/Master ของธนาคารอื่น ค่าธรรมเนียม 1% ของยอดชำระเงินต่อรายการ
 • ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน/ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
 • ภาษีกรมการขนส่งทางบก
 • ภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์
  • พิมพ์ใบแจ้งชำระภาษี แล้วนำมาจ่ายที่ธนาคารกรุงไทย ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ เครื่อง ATM Internet Banking Krungthai Corporate Online Page 2 Page หรือผ่านระบบการหักบัญชีอัตโนมัติ 
  • ประเภทรถที่สามารถใช้บริการยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ต
   • รถยนต์ รถตู้ รถกระบะ ที่จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี 
   • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี 
   • รถที่มีภาษีค้างชำระไม่เกิน 3 ปี 
   • กรณีชำระภาษีเกินกำหนด ระบบจะทำการคำนวณภาษีที่ต้องชำระให้อัตโนมัติ 
   • ระยะเวลาการชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์ สามารถยื่นได้ก่อนวันครบกำหนดชำระ 3 เดือน รถยนต์, รถตู้, รถกระบะที่จดทะเบียนเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนเกิน 5 ปี สามารถยื่นภาษีไปที่ สถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศ
 • ภาษีกรมศุลกากร (ภาษีนำเข้าสินค้า/ส่งออกสินค้า)
  • สำหรับผู้เสียภาษีขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออก สามารถชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย แบบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ
   • แบบ Auto Debit  กรมศุลกากรส่งข้อมูลการหักบัญชีมายังธนาคารซึ่งทางธนาคารจะตัดเงินใน บัญชีเพื่อชำระภาษีโดยอัตโนมัติ
   • แบบ Pre-Approve โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระภาษีก่อนทำการอนุมัติการหักบัญชี ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

บริการชำระภาษีผ่านหลายช่องทาง ให้เรื่องจ่ายภาษีเป็นเรื่องง่าย | KTB บริการชำระภาษีครบทุกประเภท เปลี่ยนเรื่องจ่ายภาษีเป็นเรื่องง่าย จ่ายภาษีไม่ต้องไปหลายๆหน่วยงานรัฐบาล ด้วย 6 ช่องทางการชำระที่เลือกได้ ประหยัดเวลา จ่ายภาษีออนไลน์, ชำระภาษี, ภาษีประจำปี, จ่ายภาษี, จ่ายภาษีผ่านกรุงไทย