บริการชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน

จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
แรงงานต่างด้าว

สะดวก หลายช่องทาง ไม่ต้องรอคิว

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สะดวก
เลือกชำระได้หลายช่องทาง
checkimg
ไม่ต้องรอคิว
ชำระได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งแอปฯ Krungthai NEXT, บริการ Krungthai Business และ Krungthai Corporate Online

บริการชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและเงินหลักประกัน


ช่องทางจ่ายเงินสมทบ

สาขาธนาคารทั่วประเทศ
สาขาธนาคารทั่วประเทศ
ตู้ ATM
แอปฯ Krungthai NEXT และเป๋าตัง
แอปฯ Krungthai NEXT  และเป๋าตัง
ตู้ ATM
บริการ Krungthai Business
บริการ Krungthai Business
บริการ Krungthai Corporate Online
บริการ Krungthai Corporate Online


อัตราค่าธรรมเนียมช่องทางให้บริการ ค่าธรรมเนียมต่อรายการ (บาท)
สาขาธนาคาร 10
ตู้ ATM 10
แอปฯ Krungthai NEXT และเป๋าตัง ฟรี
บริการ Krungthai Business
และ Krungthai Corporate Online
5


*เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | สอบถามรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 หรือ 1694