บริการชำระเงินสมทบประกันสังคม ม.39 และ ม. 40

บริการชำระเงินสมทบประกันสังคม
ม.39 และ ม. 40

สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หลายช่องทาง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สะดวก
เลือกชำระได้หลายช่องทาง
checkimg
ไม่พลาดทุกรอบการจ่าย
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์
checkimg
ระบุจำนวนเงินได้เอง
ชำระเงินสมทบงวดปัจจุบันหรือสมทบล่วงหน้า

บริการชำระเงินสมทบประกันสังคม ม.39 และ ม. 40

ช่องทางจ่ายเงินสมทบ

สาขาธนาคารทั่วประเทศ
หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
แอปฯ Krungthai NEXT


อัตราค่าธรรมเนียม
ช่องทางให้บริการ ผู้ประกันตน ม. 39
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ (บาท)
ผู้ประกันตน ม. 40
ค่าธรรมเนียมต่อรายการ  (บาท)
สาขาธนาคาร ฟรี ฟรี
หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
แอปฯ Krungthai NEXT เปิดให้บริการเร็วๆ นี้ขั้นตอนจ่ายเงินประกันสังคม
ผ่านแอปฯ Krungthai NEXTเข้าไปที่แอปฯ Krungthai NEXT
และเลือก จ่ายบิล
ค้นหา ประกันสังคม
หรือพิมพ์ Comp Code: 97306
ระบุ เลขบัตรประชาชน
และ จำนวนเงินสมทบ
และกด คำนวณยอดเงินสมทบ

ระบุจำนวนเงินสมทบเพิ่มเติม
(เงินออม)
หากต้องการออมเพิ่ม
จากนั้น กด ถัดไป
ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
กด ยืนยัน
หน้าจอแสดงหลักฐาน
การชำระเงินสำเร็จ