บริการโอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป mobile

โอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป

บริการโอนเงินระหว่างประเทศได้ทั่วโลกผ่านพันธมิตรธนาคารมากกว่า
150 สกุลเงิน คนโอนเงินสะดวก คนรับเงินสบายด้วยบริการโอนเงินที่ทุกสาขาในอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกใจ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ใช้บริการได้ทุกสาขา
checkimg
โอนเงินได้ทั่วโลกมากกว่า 150 สกุลเงิน
ผ่านพันธมิตรธนาคาร
checkimg
อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกใจ รับเงินได้ในวันเดียวกัน*
*จำนวนวันที่เงินจะถึงปลายทางขึ้นอยู่กับ Time Zone และเงื่อนไขของธนาคารในต่างประเทศด้วย
checkimg
รับแจ้งการโอนง่ายๆ
เข้า e-mail ผ่านบริการ e-Advice
โอนเงินระหว่างประเทศ
สมัครบริการโอนเงินต่างประเทศ ผ่าน Application Krungthai NEXT

Krungthai NEXT

สามารถดำเนินการโอนเงินไปต่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ
 • Charge BEN/SHA คือ
  • ผู้โอนจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกไปต่างประเทศของธนาคารกรุงไทย
  • ผู้โอนจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ถูกเรียกเก็บจากธนาคารต่างประเทศ โดยจะถูกหักจากยอดเงินที่โอนไป ซึ่งผู้รับโอนจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน
  • ค่าธรรมเนียม 400 บาท/ รายการทุกสกุลเงิน
 • Charge OUR คือ
  • ผู้โอนเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ส่วนในการโอนเงินไปต่างประเทศ ดังนั้นปลายทางรับเงินเต็มจำนวน*
  • ค่าธรรมเนียม 1,200 บาท/ รายการ (แล้วแต่สกุลเงิน)
  • สกุลเงิน GBP และ EUR คิด 1,600/รายการ
  • สกุลเงิน JPY คิด 400 บาท + 0.05% ของจำนวนเงินโอน/รายการ ขั้นต่ำ JPY 5,000 

กรณีทำรายการผ่าน Internet Banking หรือ Application Krungthai NEXT ลดค่าบริการ 100 บาท/รายการ

ข้อควรรู้ :
*ผู้รับเงินปลายทางอาจได้รับเงินไม่เต็มจำนวน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารผู้รับเงินในต่างประเทศ

รายละเอียดการให้บริการที่สาขาธนาคารกรุงไทย
บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)
 1. กรอกใบคำขอทำธุรกรรมโอนเงินไปต่างประเทศ
 2. ยื่นเอกสารและหลักฐานพร้อมจ่ายเงิน
 3. รับหลักฐานการโอนเงิน
ข้อมูลของผู้รับเงินปลายทาง
 • ชื่อและเลขที่บัญชีของผู้รับเงิน
 • ชื่อธนาคารและรหัสธนาคารของธนาคารในต่างประเทศ
บริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ (Inward Remittance)
ระบุ SWIFT CODE “KRTHTHBK ” ทุกครั้งที่ต้องการรับเงินโอนจากต่างประเทศ และแจ้งรายละเอียดไปยังผู้โอน
 • สาขาที่เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
 • เลขที่เงินฝาก
 • ชื่อบัญชี
[ตัวอย่าง]
Please refer to 

Bank : KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
SWIFT Code: KRTHTHBK
Address : BANGKOK, THAILAND
Branch : [สาขาที่เปิดบัญชีไว้กับธ.กรุงไทย]
Account No: [เลขที่บัญชีเงินฝาก]
Account Name : [ชื่อบัญชี]
บริการพิเศษ  e- Advice
ติดตามผลการโอนผ่านทาง email ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยแจ้งทางธนาคารเพื่อขอรับบริการได้ที่ โทร. 02-208-4910 ถึง 19

บริการโอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป คนโอนสะดวก คนรับสบาย | ธนาคารกรุงไทย บริการโอนเงินระหว่างประเทศทั่วไป ใช้บริการได้ทุกสาขา โอนได้ทั่วโลกมากกว่า 150 สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกใจ รับเงินได้ในวันเดียวกัน* รับแจ้งการโอนง่ายๆ โอนเงิน, โอนเงินต่างประเทศ, โอนเงินผ่านโทรศัพท์, โอนเงินสกุลต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนถูก