บริการจ่ายเงินกู้ กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เช็กยอดง่าย จ่ายสะดวกที่กรุงไทย

ครบทุกบริการเพื่อผู้กู้กยศ. เช็กยอดง่าย จ่ายหนี้ และเรียกดูข้อมูลบัญชีเงินกู้
กยศ. ได้ด้วยตนเอง บนแอปฯ เป๋าตัง หรือ Krungthai NEXT

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
รองรับผู้กู้ กยศ.ทุกกลุ่ม
ไม่ว่าอยู่ระหว่างเรียน หรือถึงกำหนดชำระ
checkimg
ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ด้วยตนเอง
ทั้งยอดหนี้ที่ต้องจ่าย และยอดคงเหลือ เช็กง่ายบนแอปฯ เป๋าตัง
checkimg
ฟรีค่าธรรมเนียม
จ่ายได้ทุกที่ ด้วยแอปฯ เป๋าตัง หรือ Krungthai NEXT

บริการจ่ายเงินกู้ กยศ.
ขั้นตอนชำระหนี้ กยศ.
บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ผู้กู้ กยศ. ที่มีบัญชีกรุงไทย ให้ผูกบัญชีกรุงไทยกับแอปฯ เป๋าตัง ให้เรียบร้อยก่อน
จึงจะสามารถเข้าใช้งานเมนู กยศ. ได้โดยอัตโนมัติ (ระบบดึงข้อมูลจากเลขบัตรประชาชน) และทำรายการตามขั้นตอน ดังนี้


เข้าไปที่ “บริการ”
เลือก “เงินกู้ กยศ.”
เลือก “ชำระเงิน”
เลือกยอดที่ต้องการชำระเงิน
หากเลือก ระบุเอง ให้ท่านระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และเลือก “ยืนยันการจ่ายบิล”
ระบุ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
ทำรายการสำเร็จ สลิปจะบันทึกลงเครื่องโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนชำระหนี้ กยศ.
บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

เลือกเมนู “จ่ายบิล”
กดค้นหา กยศ. ที่ช่อง Smart Search
ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขบัญชีเงินกู้ พร้อมระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และเลือก “ถัดไป”
ตรวจสอบความถูกต้อง และเลือก "ยืนยัน"
กรอกรหัส PIN กรณีผู้ใช้ยังไม่เคยยืนยันตัวตน เข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN
ทำรายการสำเร็จ สลิปจะบันทึกลงเครื่องโดยอัตโนมัติ

ฟรี! เช็คยอดหนี้ กยศ./กรอ./กรอ. ปี 2555 ผ่านเครื่อง ATM/ADM

  • ผู้กู้ยืมหรือผู้ชําระแทนสามารถเช็คยอดจ่ายเงินกู้ กยศ./กรอ./กรอ. ปี 2555 ได้สะดวกกว่าเดิม หลังเช็คยอดหนี้สามารถทํารายการชําระหนี้ต่อเนื่องได้ทันที
  • สามารถเช็คยอดหนี้ที่เครื่อง ATM/ADM ของกรุงไทยและใช้บัตร ATM ของกรุงไทยเท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการจําเป็นต้องใส่หมายเลขบัตรประชาชน และเลขที่บัญชีเงินกู้ของผู้กู้ยืม ในการทำรายการ

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการชําระหนี้ผ่านเครื่อง ATM/ADM รายการละ 10 บาท