บริการรับเงิน-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์

รับ-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

สะดวก ปลอดภัย ผ่านบัตรและ QR CODE
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก ในการชำระค่าบริการต่างๆ กับหน่วยงานรัฐ
checkimg
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการทำรายการ เมื่อชำระผ่าน
  • บัตรเอทีเอ็มกรุงไทย
  • บัตรเดบิตทุกธนาคารที่ออกในประเทศไทย
  • บัตรกรุงไทย “พร้อมจ่าย ” คลิกอ่านรายละเอียด
  • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการเติมเงินไว้ใช้จ่ายในบัตร คลิกอ่านรายละเอียด
  • สแกน QR Code ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคาร
รับ-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์

รับ-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ปลอดภัย | KTB รับ-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐผ่านบัตร และ Qr code สะดวกในการชำระค่าบริการต่างๆ ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระผ่านช่องทางที่กำหนดมีให้ บัตร VISA อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐ, จ่ายเงินหน่วยงานราชการ, ชำระเงิน, จ่ายเงินผ่านบัตร, จ่ายเงินผ่าน QR Code, QR Code