บริการทางการเงิน เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

บริการทางการเงิน
เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

วางแผนการเงินเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ง่าย ครบ จบทุกขั้นตอน
กับธนาคารกรุงไทย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วางแผนเป็นขั้นตอน
ตั้งแต่ก่อนเดินทางจนเรียนจบ
checkimg
พร้อม
รับรองด้วยเอกสารในการขอวีซ่า
checkimg
สะดวกสบาย
ในการโอนค่าเล่าเรียน
checkimg
ไร้ปัญหา
ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
บริการทางการเงิน เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

บริการทางการเงินเพื่อการศึกษาต่ออย่างครบวงจร ธนาคารจะนำเสนอบริการในแต่ละลำดับขั้นตอนในการศึกษาต่อ ดังนี้

รายละเอียดการให้บริการ
ช่วงที่ 1 : ก่อนเดินทาง
 • เตรียมความพร้อมทางการเงินด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD) เพื่อรับอัตราแลกเปลี่ยนที่น่าพอใจ และมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยตามสกุลเงินที่ฝาก พร้อมกันนี้ยังมีสินเชื่อทางการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับน้องๆให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น
 • ชำระเงินค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ด้วยบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ที่สาขาของธนาคาร หรือสมัครทำรายการผ่าน Internet Banking / Application Krungthai NEXT  และรับการแจ้งผลจาก EMAIL ผ่านบริการ e-Advice
 • ขอวีซ่าศึกษาต่อไม่ยาก ธนาคารกรุงไทยสามารถออกหนังสือรับรองทางการเงินสำหรับยื่นขอวีซ่าได้
 • แลกเงินก่อนเดินทางพร้อมอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ที่ Exchange Booth และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือสามารถแลกซื้อธนบัตรต่างประเทศรับชำระด้วยบัตร KTC ตามสาขาที่ให้บริการกว่า 60 สาขา
Tips การโอนเงินให้สะดวกรวดเร็ว ผู้ปกครองสามารถแจ้งข้อมูลผู้รับเงินปลายทางดังนี้
 • ชื่อและเลขที่บัญชีของผู้รับเงิน
 • ชื่อธนาคารและรหัสธนาคารในต่างประเทศ เช่น SWIFT CODE, IBAN , ABA NO.(ฺBank of America), SORT CODE (Great Britain) ,Transit No.(Canada) , BSB (Australia) ,CNAP (China) ,IFSC (India) เป็นต้น
ช่วงที่ 2 : ตัวช่วยในการศึกษาและการใช้จ่ายประจำวัน
 • สามารถใช้บริการบัตร Krungthai Visa Debit / Krungthai Credit Card/ Krungthai Travel card เพื่อรูดซื้อสินค้าและถอนเงินสดจากตู้ ATM ทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์ VISA (โปรโมชั่น Krungthai Travel)
 • น้องๆที่เรียนอยู่และมีบัญชีเงินฝากในประเทศนั้นๆ สามารถให้พ่อแม่ผู้ปกครองโอนเงินให้ได้ผ่านธนาคารกรุงไทย หรือหากไม่ได้เปิดบัญชีที่ต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทยเป็นตัวแทนให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ (Western union) ไม่ต้องมีบัญชีก็สามารถรับเงินที่ต่างประเทศได้อย่างสะดวกแลพรวดเร็ว
ช่วงที่ 3 : หลังจากเรียนจบ
สามารถนำเงินต่างประเทศกลับเมืองไทยได้ง่ายๆ 2 วิธี คือ
 1. หากมีเงินติดตัวไม่เยอะ สามารถนำเงินสดกลับมาแลกได้ที่ธนาคารกรุงไทย โดยปกติแล้วธนบัตรที่มีมูลค่าสูงจะแลกได้ราคาดีกว่าธนบัตรที่มีมูลค่าต่ำ
 2. หากมีเงินมาก สามารถติดต่อธนาคารที่เราเปิดบัญชีในต่างประเทศเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยแจ้งข้อมูลดังนี้

Global Inward Remittance (แบบรับเงินโอนจากต่างประเทศ)
Please directly transfer to Bank Name: Krungthai Bank, Thailand
SWIFT Code: KRTHTHBK
Beneficiary Name (ชื่อบัญชีผู้รับเงิน: MR., MS., MRS. …………………………
Beneficiary A/C Number (เลขที่บัญชีเงินฝาก)……………………………


บริการเสริมของธนาคารกรุงไทย

รายละเอียดการให้บริการ
1. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ
ช่วยให้ความคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพในการเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายออกไปก่อนบางส่วน สามารถสอบถามได้ที่
 • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทรศัพท์: 02-624-1111         
  Website: www.kpi.co.th
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  Call Center: 1736       
  Website: www.dhipaya.co.th
2. สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ*
 • กู้ได้ 100% เต็มของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงร้อยละ MRR – 0.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี
 • ทั้งศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ คอร์สเรียนภาษา การฝึกอบรม โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน เช่น โครงการ AFS, AU Pair, Internship Program, Work and Travel, Summer Camp เป็นต้น
หมายเหตุ: * เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3. บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
สามารถโอนเงินทั่วโลกได้ง่ายๆปลายทางรับเงินในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องมีบัญชีธนาคารผ่าน จุดบริการ Western Union ของสาขาธนาคารกรุงไทยที่มีสัญญลักษณ์

แนะแนวทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ | KTB ธนาคารกรุงไทยพร้อมแนะแนวทางการเงิน สำหรับคนผู้ที่กำลังสนใจอยากศึกษาต่อต่างประเทศ ช่วยวางแผนเป็นขั้นตอน บริการด้านการเงินครบวงจร ง่าย ครบ จบทุกขั้นตอน เรียนต่อต่างประเทศ, ค่าเทอมต่างประเทศ, เรียนต่อ, เรียนปริญญาโทต่างประเทศ, วางแผนการเงินเพื่อเรียนต่อ, วางแผนทางการเงิน