ขายดราฟต์ต่างประเทศ

ขายดราฟต์ต่างประเทศ

บริการออกดราฟต์ต่างประเทศ อีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
และมีความปลอดภัยสูง
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่าย
ไม่ต้องพกพาเงินจำนวนมากไปต่างประเทศ หรือชำระค่าสินค้าที่ต่างประเทศ
checkimg
สะดวก
ใช้บริการได้ที่ สำนักงานใหญ่ และสาขาธนาคารทั่วประเทศ
checkimg
มีให้แลก 7 สกุลเงิน
ขายดราฟต์ต่างประเทศ
สกุลเงินที่ขายดราฟต์ต่างประเทศ
สกุลเงิน
U.S. DOLLAR (USD)
EURO (EUR)
POUND STERLING (GBP)
SINGAPORE DOLLAR (SGD)
AUSTRALIAN DOLLAR (AUD)
NEW ZEALAND DOLLAR (NZD)
CANADIAN DOLLAR (CAD)

ขั้นตอนการใช้บริการ
  • ระบุชื่อผู้รับเงิน และจำนวนเงินบนหน้าดราฟต์ได้
  • ผู้รับเงินสามารถขึ้นเงินโดยนำดราฟต์เข้าบัญชีที่ธนาคารใดๆได้ทั่วโลก
  • ชำระโดยใช้ เงินสด / หักบัญชีเงินบาท / บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ / เช็คต่างประเทศ / หักบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
  • หลักฐานแสดงวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ เช่น Invoice เอกสารการศึกษา หนังสือเดินทาง บัตรประชาชน
ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมฉบับละ 400 บาท
  • ค่าอากรฉบับละ 3 บาท

ขายดราฟต์ต่างประเทศรองรับ 7 สกุลเงิน ประหยัดค่าใช้จ่าย | KTB ขายดราฟต์ต่างประเทศ บริการออกดราฟต์ต่างประเทศ อีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องพกพาเงินจำนวนมากไปต่างประเทศ ปลอดภัย รองรับ 7 สกุลเงินหลัก รับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ, ขายเงินต่างประเทศ, แลกเงินต่างประเทศ, ดราฟต์ต่างประเทศ, ขายดราฟต์