เรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

เรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ

รับตั๋วเงินต่างประเทศไว้เพื่อเรียกเก็บ ทราบผลแล้ว นำเงินเข้าบัญชีได้เลย
สกุลเงินที่รับ
สกุลเงิน
U.S. DOLLAR (USD)
EURO (EUR)
POUND STERLING (GBP)
SINGAPORE DOLLAR (SGD)
AUSTRALIAN DOLLAR (AUD)
NEW ZEALAND DOLLAR (NZD)
CANADIAN DOLLAR (CAD)
HONGKONG DOLLAR (HKD)
JAPANESE YEN (JPY)
SWISS FRANC (CHF)
SWEDISH KRONER (SEK)
NORWEGIAN KRONER (NOK)

เงื่อนไขการให้บริการ
  • ลูกค้าต้องนำมาขายด้วยตนเองตามที่ระบุหน้าตั๋ว
  • ผู้รับเงินต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
  • ระยะเวลาในการเรียกเก็บประมาณ 30-45 วัน 


    หมายเหตุ: 
ตั๋วเงินต่างประเทศที่สั่งจ่ายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา (รัฐนิวยอร์ค) ใช้เวลาเรียกเก็บประมาณ 2 สัปดาห์นับจากวันที่ถูกส่งออกไปเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
  • ฉบับละ 600 บาท และอากรแสตมป์ ฉบับละ 3 บาท
  • Foreign Bank Charge เรียกเก็บโดยธนาคารตัวแทนต่างประเทศ

บริการเรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ ทราบผลแล้วเงินเข้าบัญชีได้เลย | KTB บริการเรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ รับตั๋วเงินต่างประเทศไว้เพื่อเรียกเก็บ ทราบผลแล้วเงินเข้าบัญชีให้เลย ระยะเวลาเรียกเก็บ 30-45 วัน รองรับ 12 สกุลเงิน เก็บตั๋วเงินต่างประเทศ, เงินต่างประเทศ, แลกเงินต่างประเทศ, ตั๋วเงินต่างประเทศ