รับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ

รับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ

กรุงไทยรับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ 13 สกุลเงิน ที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ
สกุลเงินที่รับซื้อ
ประเทศ สกุลเงิน
U.S. DOLLAR USD
EURO EUR
POUND STERLING GBP
SINGAPORE DOLLAR SGD
AUSTRALIAN DOLLAR AUD
NEW ZEALAND DOLLAR NZD
CANADIAN DOLLAR CAD
HONGKONG DOLLAR HKD
JAPANESE YEN JPY
SWISS FRANC CHF
SWEDISH KRONER SEK
NORWEGIAN KRONER NOK

ลักษณะบริการ
  • รับซื้อเช็คเดินทางโดยสามารถรับเงินสดได้ทันที
  • รับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศประเภทอื่นๆ ได้แก่ ดราฟต์ เช็ค มันนี่ออเดอร์ ตั๋วเงินต่างประเทศที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (United States Treasury Check) ธนาณัติของไปรษณีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา (United State International Postal Money Order) ฯลฯ โดยนำเงินเข้าบัญชีก่อนทราบผลการเรียกเก็บ
เงื่อนไขการให้บริการ
  • ลูกค้าต้องนำมาขายด้วยตนเองตามที่ระบุหน้าตั๋ว
  • ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
ค่าธรรมเนียม
  • เช็คเดินทางฉบับละ 150.00 บาท และค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3.00 บาท (ปัจจุบันธนาคารรับซื้อเช็คเดินทาง AMEX เท่านั้น)
  • ตั๋วเงินประเภทอื่น ๆ ฉบับละ 400.00 บาท และค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3.00 บาท
  • ค่าใช้จ่ายของธนาคารต่างประเทศ (ถ้ามี)

รับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ 13 สกุลเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ รับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ รองรับ 13 สกุลเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เช็คเดินทางรับเงินสดทันที ตั๋วเงินต่างประเทศประเภทอื่นๆ เช่น ดราฟต์ เช็ค มันนี่ออเดอร์ ฯลฯ รับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศ, ขายเงินต่างประเทศ, แลกเงินต่างประเทศ