บัตรเดบิตกรุงไทย แฮปปี้ไลฟ์

บัตรเดบิตกรุงไทย แฮปปี้ไลฟ์

ติดปีกให้ชีวิตแฮปปี้
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18-80 ปีบริบูรณ์
 • กลุ่มลูกค้าที่รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิ เงินผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • กลุ่มลูกค้าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กลุ่มลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรประชาชน
 • กลุ่มลูกค้าที่อยู่ระหว่างการลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยบัตรประชาชน
 • กลุ่มลูกค้าที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยบัตรประชาชน
checkimg
ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
สำหรับการออกบัตรครั้งแรก (จากปกติ 100 บาท)
checkimg
คุ้มค่า รับความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วไทย สูงสุด 20,000 บาท
checkimg
ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เมื่อเสียชีวิตจาก 4 โรคร้ายแรง
ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และโรคไตวายเรื้อรัง
checkimg
ถอนเงินง่าย ที่ตู้ ATM
ฝาก ถอน โอน จ่ายบิล ที่ตู้ ATM กรุงไทย และธนาคารอื่นๆ

บัตรเดบิตกรุงไทย แฮปปี้ไลฟ์

ข้อตกลงความคุ้มครอง

เงื่อนไขและความคุ้มครองบัตรเดบิตกรุงไทย แฮปปี้ไลฟ์

รับประกันภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย

หมวด ตารางความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม และลอบทำร้ายร่างกาย
1.1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 20,000 บาท
1.2 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 20,000 บาท
1.3 สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า 20,000 บาท
1.4 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าข้างหนึ่งตั้งแต่ข้อเท้า 20,000 บาท
1.5 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสายตาหนึ่งข้าง 20,000 บาท
1.6 สูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสายตาหนึ่งข้าง 20,000 บาท
1.7 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ 12,000 บาท
1.8 สูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า 12,000 บาท
1.9 สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง 12,000 บาท
2 ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง* โรคใดโรคหนึ่ง ต่อไปนี้
- โรคมะเร็ง (Cancer) 1,500 บาท
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
- โรคไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
*ระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับครั้งแรก

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
กรณีที่ 1 กรณีผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย แฮปปี้ไลฟ์ มากกว่า 1 บัตร บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียง 1 บัตรต่อคน ตามชื่อ, หมายเลขบัตร ที่ธนาคารได้แจ้งให้บริษัททราบ
กรณีที่ 2 กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต และ มีโรคประจำตัว หรือ สูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามฉบับนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อส่วนที่สมบูรณ์ ณ วันที่เริ่มการคุ้มครอง
กรณีที่ 3 กรณีอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
กรณีที่ 4 กรณีที่บัตรเดบิตกรุงไทย แฮปปี้ไลฟ์ 1 บัตร มีผู้เปิดบัญชีมากกว่า 1 คน บริษัทฯ จะไม่ให้ความคุ้มครองในทุกกรณี
กรณีที่ 5 กรณีที่บัตรเดบิตกรุงไทย แฮปปี้ไลฟ์ เป็นบัญชีร่วม บริษัทฯ ไม่ให้ความคุ้มครอง

สิ้นสุดความคุ้มครองในกรณี

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาใกล้บ้านคุณ

 • ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมรายปี
 • บัญชีเงินฝากถูกปิด
 • บัตรเดบิตกรุงไทย แฮปปี้ไลฟ์ ถูกยกเลิก
คุณสมบัติ
 • อายุ 18-80 ปีบริบูรณ์
 • กลุ่มลูกค้าที่รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ อาทิ เงินผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • กลุ่มลูกค้าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กลุ่มลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรประชาชน
 • กลุ่มลูกค้าที่อยู่ระหว่างการลงทะเบียนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยบัตรประชาชน
 • กลุ่มลูกค้าที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วยบัตรประชาชน
 • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ขั้นต่ำ 500 บาท หรือ บัญชีพื้นฐาน
เอกสารขอทำบัตร
 1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
วงเงินการใช้บัตร

สำหรับบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 473252006

 1. เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/วัน
 2. โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุด 150,000 บาท/วัน