บัตรเดบิตกรุงไทยมาสเตอร์การ์ด

บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด

ตอบโจทย์ทุกการกด ถอน โอน จ่าย ใช้ง่ายไร้กังวล
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ชำระค่าสินค้าแทนเงินสดกับร้านค้าทั่วโลก
ที่มีเครื่องหมาย Mastercard ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ช้อปปิ้งออนไลน์อุ่นใจ
กับบริการ Mastercard ID Check
checkimg
รูดปุ๊บ รู้ปั๊บ!
เช็คค่าใช้จ่ายทันทีผ่าน Krungthai NEXT
checkimg
ทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ธนาคารอื่น
ฟรี!! เดือนละ 4 ครั้ง

บัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด
อัตราค่าธรรมเนียม

วงเงินทำรายการต่อวัน ค่าธรรมเนียม
ถอน
 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
 • สูงสุดครั้งละ 20,000 บาท
ข้ามเขต รายการละ 15 บาท
โอน
โอนเงินข้ามเขตที่ตู้ ATM กรุงไทย
 • ครั้งแรก ฟรี
 • ครั้งที่สองของเดือนขึ้นไป รายการละ 10 บาท
โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงไทย ได้ไม่จำกัดวงเงิน -
โอนเงินระหว่างบัญชีกับธนาคารอื่น
 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
-

โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)

 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท
-
ชำระสินค้าและบริการ
ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี -
ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
ซื้อ 5,000,000 บาท -
ขายคืน ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี -

ข้อควรรู้
 • การถอนหรือโอนเงินผ่านตู้ ATM สูงสุด 150,000 บาท/วัน
 • ชำระค่าสินค้า หรือบริการผ่านเครื่อง EDC หรือช้อปปิ้งออนไลน์ สูงสุด 500,000 บาท/วัน
 • หากต้องการเพิ่มหรือลดวงเงิน ติดต่อทุกสาขาของธนาคาร หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111
คุณสมบัติ
 1. อายุ 15 ปีบริบูรณ์
 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือ Net Saving ขั้นต่ำ 500 บาท
 3. เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 4. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
เอกสารขอทำบัตร
 1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 2. สมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน