บัตรเดบิตกรุงไทย คลาสสิค

บัตรเดบิตกรุงไทย คลาสสิค

บัตรเดียว ใช้แทนเงินสดได้เลย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ชำระค่าสินค้าแทนเงินสดกับร้านค้าทั่วโลก
ที่มีเครื่องหมาย VISA ตลอด 24 ชั่วโมง
checkimg
ช้อปปิ้งออนไลน์อุ่นใจ
กับบริการ Verified by VISA
checkimg
รูดปุ๊บ รู้ปั๊บ!
เช็คค่าใช้จ่ายทันทีผ่าน Krungthai NEXT
checkimg
ทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ธนาคารอื่น
ฟรี!! เดือนละ 4 ครั้ง

บัตรเดบิตกรุงไทย คลาสสิค
อัตราค่าธรรมเนียม

วงเงินทำรายการต่อวัน ค่าธรรมเนียม
ถอน
 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
 • สูงสุดครั้งละ 20,000 บาท
ข้ามเขต รายการละ 15 บาท
โอน
โอนเงินข้ามเขตที่ตู้ ATM กรุงไทย
 • ครั้งแรก ฟรี
 • ครั้งที่สองของเดือนขึ้นไป รายการละ 10 บาท
โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารกรุงไทย ได้ไม่จำกัดวงเงิน -
โอนเงินระหว่างบัญชีกับธนาคารอื่น
 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
-

โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT)

 • สูงสุดวันละ 150,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท
-
ชำระสินค้าและบริการ
ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี -
ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
ซื้อ 5,000,000 บาท -
ขายคืน ตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี -

ข้อควรรู้
วงเงินที่สามารถใช้ได้สูงสุดวันละ 50,000 บาท หากต้องการเพิ่มหรือลดวงเงิน ติดต่อทุกสาขาของธนาคาร หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111
คุณสมบัติ
 1. อายุ 15 ปีบริบูรณ์
 2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท หรือกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 3. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
เอกสารขอทำบัตร
 1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 2. สมุดเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน