บัตรเดบิตพ่วงประกัน - บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์

บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์

บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ พ่วงประกัน ให้วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูง
มีค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
checkimg

มีค่ารักษาพยาบาล

สูงสุดครั้งละ 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
checkimg

คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที

สูงสุดปีละ 10,000 บาท
checkimg

คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

checkimg

คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

สูงสุด 30,000 บาท
จุดเด่นบัตรเดบิตกรุงไทยแคร์ พร้อมประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ

ข้อตกลงและความคุ้มครอง

เงื่อนไขและความคุ้มครองบัตรเดบิตกรุงไทย แคร์

รับประกันโดย บมจ. ทิพยประกันภัย
รายละเอียดและวงเงินคุ้มครอง
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 บาท
ผลประโยชน์ อบ.1 จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
30,000 บาท
ผลประโยชน์ อบ.1 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
30,000 บาท
การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และรวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,000 บาท
คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที หลังจากถอนเงินจากเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศครั้งละ 5,000 บาท รวมกันสูงสุดปีละ 10,000 บาท
10,000 บาท
คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรม อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศครั้งละ 5,000 บาท รวมกันสูงสุดปีละ10,000 บาท
10,000 บาท
อายุสูงสุดที่รับประกันภัย
75 ปี

ทำบัตรง่ายนิดเดียว
คุณสมบัติ
 1. อายุ 15-75 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
 3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท และกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 4. ขอทำบัตรได้ทันที หากมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารแล้ว
เอกสารขอทำบัตร
 1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการด์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

วงเงินการใช้บัตร

สำหรับบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 490937

 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วัน

สำหรับบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 473252

 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ บัตรเดบิตพ่วงประกันอุบัติเหตุ | ธนาคารกรุงไทย บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ บัตรเดบิตโฉมใหม่ พ่วงประกัน มีค่ารักษาพยาบาล ให้วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูง ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย

วงเงินการใช้บัตร
บัตรเดบิตประเภทเดิมที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 473252
 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
บัตรเดบิตประเภทใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 490937
 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วัน
สิทธิประโยชน์ บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์

 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที สูงสุดปีละ 10,000 บาท
 • ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ/ ต่างประเทศ
 • ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้ารับบัตร
 • ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ
บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ เป็นบัตรเดบิตประเภทที่มีความคุ้มครองด้านประกันภัยส่วนบุคคล ผูกบัญชีหลักกับบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันได้  และสามารถผูกบัญชีรองกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี เพื่อดูยอดเงินและฝากเงินได้ 1 บัญชี

บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ ประเภทใหม่ (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 490937) กับประเภทเดิม (หมายเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 473252) ต่างกันอย่างไร

วงเงินการใช้บัตร
บัตรเดบิตประเภทเดิมที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 473252
 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
บัตรเดบิตประเภทใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 490937
 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วัน

สิทธิประโยชน์ของ บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ นี้คืออะไร

สิทธิประโยชน์ บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์

 • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที สูงสุดปีละ 10,000 บาท

บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ มีบริการใดบ้าง

 • ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ในต่างประเทศ/ ต่างประเทศ
 • ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้ารับบัตร
 • ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ

บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ คืออะไร

บัตรเดบิตกรุงไทย แคร์ เป็นบัตรเดบิตประเภทที่มีความคุ้มครองด้านประกันภัยส่วนบุคคล ผูกบัญชีหลักกับบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันได้  และสามารถผูกบัญชีรองกับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี เพื่อดูยอดเงินและฝากเงินได้ 1 บัญชี