บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มาเปลี่ยนรหัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันเถอะ เพื่อให้ใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวก ปลอดภัย
รับ-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
checkimg
แค่เติมเงินเข้าบัตร ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ก็ใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ/ชำระเงินที่หน่วยงานราชการได้
checkimg
ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน
checkimg
เติมเงินได้ตั้งแต่ 100-30,000 บาท
checkimg
สามารถเช็คยอดเงิน/เติมเงิน/ถอน/โอน
ได้ที่เครื่อง ATM และ ADM กรุงไทย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ง่ายสะดวก และปลอดภัย
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านที่
ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี 2 รูปแบบ
  • แบบที่ 1 บัตร Hybrid 2 Chips เป็น Contact Chip และ Contactless Chip  และแถบแม่เหล็ก โดย Contactless Chip  จะเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม)  ผู้ที่ได้รับบัตรรูปแบบนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยุธยา
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน
  • แบบที่ 2 บัตร EMV เป็น Contact Chip และแถบแม่เหล็ก ผู้ที่ได้รับบัตรประเภทนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดดังกล่าว (นอกเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  นครปฐม อยุธยา)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน
ข้อแนะนำการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น เว้นแต่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใชเสิทธิแทนได้ตามเงื่อนไข
  2. กรุณาเก็บรักษาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐบาล
  3. หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตรและผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้ชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ
การใช้สิทธิ
        ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นค้นไป ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิตามวงเงินในบัตรฯ ที่ผู้ถือบัตรฯ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการแล้ววงเงินในบัตรฯจะลดลงตามยอดที่ใช้จ่าย และเมื่อถึงวันที่ 1 ของทุกเดือน* วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินแต่ละสวัสดิการเสมอ ซึ่งวงเงินคงเหลือของเดือนที่ผ่านมาจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป และไม่สามารถถอนวงเงินสวัสดิการออกจากบัตรฯ เป็นเงินสดได้
       สำหรับผู้ลงทะเบียนฯ ที่ผ่านคุณสมบัติในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา ที่กำหนดให้รับบัตรและใช้บัตรได้ทันทีในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จะมีการชดเชย โดยยกยอดแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือนตุลาคม 2560 ให้ใปใช้ต่อได้ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
*ยกเว้นวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม วงเงินจะปรับเป็นค่าเริ่มต้นทุกวันที่ 1 ของทุก 3 เดือน

ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนและการเดินทาง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย/ชำรุดต้องทำอย่างไร
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย/ชำรุดต้องทำอย่างไร

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | รับ-จ่ายเงินกับหน่วยงานรัฐ สะดวก ปลอดภัย | KTB บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับซื้อสินค้าและบริการต่างๆ เช็คยอด เติมเงินเข้าบัตร ถอนและ โอน ได้ที่เครื่อง ATM และ ADM กรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, จ่ายเงินหน่วยงานราชการ, Welfare Card