สนใจผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา หรือ ให้กรุงไทยติดต่อกลับ
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ชื่อ*
นามสกุล*
หมายเลขโทรศัพท์*
อีเมล
ข้อมูลธุรกิจ
ประเภทผู้ประกอบการ*
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน*
ชื่อ บริษัท / ร้านค้า*
ประเภทธุรกิจ*
อายุกิจการ*
จำนวนพนักงาน: *
ประมาณยอดขายต่อปี*
ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์*
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สนใจ
สาขากรุงไทยที่สะดวกในการติดต่อ
จังหวัด*
อำเภอ*
สาขาของธนาคาร*