เรื่องเด่น

เช่ารถได้ สบายกระเป๋า ที่ Thai Rent A Car

อัพเดทวันที่ 1 มี.ค. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card

รุ่นรถ ราคาเริ่มต้น
สำหรับเช่ารถรุ่น Nissan Almera / Toyota Yaris หรือเทียบเท่า 750 บาท/วัน

หมายเหตุ : *ราคาข้างต้นยังไม่รวมประกันแบบ SLDW และ PLDW และภาษีมูลค่าเพิ่มเพียงจองรถเช่าผ่านเว็ปไซต์ Thairentacar.com
ระบุรหัสโปรโมชั่น  KTB2022

เคาน์เตอร์ไทยเร้นท์อะคาร์ 7 สาขา
ระยะเวลาจองและใช้รถ :
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card ยกเว้น บัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) รับสิทธิเช่ารถกับ Thai Rent A Car (“ผู้ให้บริการ”) ในราคาพิเศษ เมื่อชำระผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท หรือ Krungthai Travel VISA Card ตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อจองและใช้รถในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • ราคารถเช่าสำหรับรถยนต์รุ่น Nissan Almera หรือ Toyota Yaris หรือเทียบเท่า ราคา 750 บาท/วัน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ลูกค้าสามารถจองรถได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1) ช่องทางออนไลน์ที่ www.thairentacar.com โดยต้องระบุ promotion code “KTB2022” ในช่อง promotion code บนเว็บไซต์ดังกล่าว และ 2) ช่องทาง Walk-in counter (สำหรับช่องทาง walk-in ทางผู้ให้บริการ ไม่การันตีรถว่าง ณ วันที่ลูกค้าค้าทำการ walk-in)
 • ลูกค้าต้องชำระค่าบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Card ณ เคาน์เตอร์ไทยเร็นอะคาร์ในวันรับรถ
 • ราคารถเช่าข้างต้น สำหรับโปรโมชั่นเช่ารถรายวัน ราคาข้างต้นเป็นราคาค่าเช่า โดยไม่รวมประกันแบบ SLDW และ PLDW และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคารถเช่าข้างต้น ไม่รวมค่าน้ำมัน อุปกรณ์ค่าเช่าต่างๆ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ
 • ราคารถเช่าข้างต้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ราคาข้างต้นสามารถใช้ได้ทุกวัน ยกเว้น ในช่วงวันที่ 9-17 เมษายน 2565, 3-11 ธันวาคม 2565 และ 24-31 ธันวาคม 2565 โดยจะคิดค่าบริการเช่ารถเพิ่มวันละ 500 บาทสำหรับรถทุกรุ่น
 • ลูกค้าสามารถคืนรถช้าได้ฟรี 4 ชั่วโมง หากเกินเวลาจะคิดค่าบริการเช่ารถเป็น 1 วัน
 • ลูกค้าจะต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ในวันรับรถลูกค้าต้องแสดงเอกสารการเช่ารถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และใบขับขี่ หรือใบขับขี่สากลที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งยังไม่หมดอายุ
 • ลูกค้าจะต้องมีบัตรเครดิต (ที่ผ่านการรับรองโดยธนาคาร) เพื่อทำการบล็อกวงเงินมัดจำในวันที่รับรถ เป็นจำนวนเงินมูลค่า 5,000 บาท และจะได้รับวงเงินคืนหลังจากคืนรถภายใน 14 วัน
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีมีข้อขัดข้อง และ/หรือมีเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขการเช่ารถ และข้อตกลงอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลาและและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไทยเร้นท์อะคาร์ คอลเซ็นเตอร์ โทร.1647
 • เงื่อนไขความคุ้มครอง กรณีเกิดอุบัติเหตุ
  1) ประกันประเภท SLDW : Super Loss Damage Waiver ประกันคุ้มครองความเสียหายบางประเภท ไม่รวมความเสียหายภายในตัวรถยนต์, ยางรถยนต์, กระจกหน้ารถ, อุปกรณ์เสริม และกุญแจ หรือเอกสารสำคัญของรถยนต์หาย เป็นต้น
  2) ประกันประเภท PLDW : Premium Loss Damage Waiver ประกันคุ้มครองความเสียหายกับตัวรถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดกับ ยางรถยนต์ และกระจกรถยนต์ ไม่รวม ความเสียหายภายในตัวรถยนต์, อุปกรณ์เสริม และกุญแจหรือเอกสารสำคัญของรถยนต์หาย เป็นต้น ในกรณีที่ลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อประกันค่าเสียหายส่วนแรก SLDW หรือ PLDW และเกิดอุบัติเหตุ โดยลูกค้าเป็นฝ่ายผิด หรืออุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี สำหรับรถ ไซส์ SS, ES, S, M, L, XL ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท