เรื่องเด่น

สุขภาพดี มีส่วนลด ณ โรงพยาบาลชั้นนำ

อัพเดทวันที่ 2 มี.ค. 2565
โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card
ส่วนลดค่าตรวจสุขภาพ
ส่วนลด ค่าตรวจสุขภาพ
ส่วนลด ค่าทันตกรรม
ส่วนลด ค่าทันตกรรม
ส่วนลด ค่าห้องพัก และยา
ส่วนลด ค่าห้องพัก และยา
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ส่วนลด 5% ค่ายาผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
ยกเว้น ยารายการพิเศษ
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
เฉพาะค่าห้องรวมอาหาร ไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 625 9000
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
ส่วนลด 10%
 • ค่าห้อง ยกเว้น ห้อง ICU / CCU / NICU / PICU
 • ค่ายา ยกเว้น วัคซีน และหมวดยาพิเศษ
คลินิกทันตกรรม
 • ส่วนลด 15% ค่าขูดหินปูน
 • ส่วนลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเด็ก
หมายเหตุ ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็คเกจ ราคาเหมาจ่าย และราคาโปรโมชั่นต่างๆ
1 มี.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 038 259 999
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
ส่วนลด 10%
 • ค่าห้อง ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าบริการ ค่าห้อง ICU, CCU, LR,NSY, ห้องผ่าตัด
 • ค่ายา ยกเว้น ค่ายาพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ
1 มี.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 038 921 887
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา
ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทันตกรรม
ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 044 429 999
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่
ส่วนลด 10%
 • ค่ายาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน
ยกเว้น ค่ายาพิเศษ/ค่าวัคซีน/ค่าตรวจวิเคราะห์/ค่าธรรมเนียมแพทย์
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 074 272 800
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นเนล
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 594 0020-65
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 804 8959-70
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 910 1600-45
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 036 315 555-90
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053 910 999
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 038 812 702-19
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 339 0000
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 921 3400-9
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
ส่วนลด 10% ค่าห้องพัก สำหรับผู้ป่วยใน (IPD)
1 มี.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 056 3333
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ส่วนลด 5%
 • ค่ายา และสารอาหารทางสายเลือด
 • ค่าเวชภัณฑ์ 1,2 ยกเว้น เวชภัณฑ์ 3
 • ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ และพยาธิ ยกเว้น ในกรณีส่งต่อ-outsource
 • ค่าตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางรังสีวิทยา
 • ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีอื่นๆ ยกเว้น MRI และค่าแพทย์
 • ค่าห้องผ่าตัด และห้องคลอด
 • ค่าบริการทางทันตกรรม (เฉพาะขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน)
 • ค่าห้อง หรือค่าเตียงผู้ป่วยในประเภทต่าง ๆ
 • ค่าห้อง หรือค่าเตียงที่ใช้สังเกตอาการ การพักฟื้น หรืออื่น ๆ
 • ค่าบริการรถพยาบาล
1 มี.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 434 1111
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
ส่วนลด 10%
ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรรม ค่าเลเซอร์ความงาม และโปรแกรมเหมาจ่ายทุกชนิด
1 มี.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053 920 300
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลธนบุรี
ส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา ยกเว้น เคมีบำบัด
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 487 2000
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง
โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง
ส่วนลด 10% ค่าห้อง ยกเว้น ค่าห้อง ICU,CCU
และค่ายาผู้ป่วยใน ยกเว้น รายการยาพิเศษและเคมีบำบัด
1 มี.ค. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 220 7999
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลนครธน
ส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา
1 มี.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 450 9999
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลนนทเวช
ส่วนลด 5% ค่ายา*สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)
ส่วนลด 5% ค่ายา* และค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน (IPD)
หมายเหตุ*: ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ
1 มี.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 596 7888
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ส่วนลด 5%
 • ค่ายา ยกเว้น กล่มยาพิเศษ ได้แก่ กลุ่มยาคีโม กลุ่มยา ฮอร์โมน วัคซีน ยาราคาพิเศษ (Net Price) ยาสมุนไพร และรายการยา ซึ่งทำรายการส่งเสริม การขายแล้ว
 • สำหรับศูนย์ทันตกรรม (ขูดหินปูน ครอบฟัน ทันตกรรมฟอกสีฟันและทันตกรรมรากเทียม)
ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ไม่รวมค่าอาหาร ค่าการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)
1 มี.ค. 65 – 28 ก.พ. 66 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 023 3333
โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลยันฮี
ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการที่ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพและศูนย์จุดซ่อนเร้น
1 ม.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 879 0300
โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง
โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง
ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์
1 มี.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 044 756 313
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลวิภาวดี
ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่า LAB (เฉพาะในโรงพยาบาล) และค่า Chest X-Ray
พิเศษ บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่ายา
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 561 1111
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 836 9999
โรงพยาบาลราชพฤกษ์
โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ส่วนลด 5% - 20% ตามอัตราส่วนที่โรงพยาบาลกำหนด สำหรับค่าห้อง ค่ายา
ยกเว้น ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจพิเศษ ยากลุ่มเวชสำอาง และอาหารทางการแพทย์
ทั้งในกรณีใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 043 333 555
โรงพยาบาลพระรามเก้า
โรงพยาบาลพระรามเก้า
ส่วนลด 15% ค่าห้อง สำหรับห้องพักผู้ป่วยใน ยกเว้นห้อง ICU และ CCU
ส่วนลด 10%
 • ค่ายา ยกเว้น ยารายการพิเศษ
 • ค่า LAB ยกเว้น LAB รายการพิเศษ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 9 Classic 
สำหรับ ชาย/หญิง ราคาพิเศษเพียง 3,000 บาท (ราคาปกติ 6,990 บาท)
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 9 Executive 
สำหรับ ชาย/หญิง (อายุ 35 – 45 ปี) ราคาพิเศษเพียง 6,900 บาท (ราคาปกติ 13,898 บาท)
แพ็กเกจขูดหินปูน (ผู้ใหญ่) 
ราคาพิเศษเพียง 1,200 บาท (ราคาปกติ 1,500 บาท) (รวมค่าแพทย์ ค่าบริการแล้ว)
1 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 202 9999
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ส่วนลดค่ายา 5% ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ยกเว้น วัคซีนและหมวดยาพิเศษ, เคมีบำบัด
ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน ยกเว้น ห้อง ICU/CCU/NICU/PICU
หมายเหตุ : ส่วนลดไม่รวมราคาแพ็กเกจ ราคาเหมาจ่าย และ ราคาโปรโมชั่นต่างๆ
1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-033-2900
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
ส่วนลดค่ายา 5% ค่ายา OPD และ IPD
ส่วนลด 10% ค่าห้อง IPD
1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-441-7899
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ส่วนลด 10%
 • ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
 • ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายารายการพิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ และอัตราค่าบริการเหมาจ่ายทุกรายการ
1 เม.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-042-888
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
ส่วนลด 5%  ค่าห้อง ค่ายา และค่าตรวจรักษา
ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่าบริการ, ค่าทันตกรรม, ค่าบริการตรวจใดๆ ในสถานที่ หรือนอกสถานที่ที่มิได้เป็นกิจกรรมของโรงพยาบาล และในรายการที่ถูกคิดเป็นค่าบริการเหมาจ่ายแล้ว
ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูกด้วยเครื่อง DXA 1 ส่วน
ราคา 900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ)
โปรแกรมตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็ง 19 รายการ
สำหรับผู้ชายราคา 4,299 บาท สำหรับผู้หญิงราคา 5,299 บาท (รวมค่าแพทย์ และค่าบริการแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ และค่ายากรณีพบความผิดปกติ และต้องทำการรักษา หรือจ่ายยาเพิ่มเติม)
รับฟรี โปรแกรม Facial Treatment Cooling ผ่อนคลายผิวหน้าพร้อม Treatment ผลักวิตามิน 1 ครั้ง เมื่อมียอดค่าบริการตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อใบเสร็จ (เงื่อนไขการเข้ารับบริการ : ยอดค่าใช้จ่ายต่อ 1 ใบเสร็จ มีอายุการใช้งาน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการ)
15 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 033-050-600
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
ส่วนลด 10% ค่ายา ยกเว้นยากลุ่มพิเศษ และยาควบคุม
ส่วนลด 10% ค่าห้องผู้ป่วยใน ยกเว้นห้อง ICU
15 เม.ย. 65 – 15 เม.ย. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 045-280-040-55
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
ส่วนลด 5% ค่ายา และค่าห้อง แผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
15 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 074-310- 310
โรงพยาบาลลานนา
โรงพยาบาลลานนา
ส่วนลด10% ค่าห้อง, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ, ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG), ค่าเอกซเรย์ธรรมดา
ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND และเอกซเรย์พิเศษ
15 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 052-134-777
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
ส่วนลด 5% ค่ายา, ค่า Lab, ค่า X-Ray และค่าห้อง
15 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-488-777
Pathlab
Pathlab
ส่วนลด 30% ทุกโปรแกรม
ยกเว้น โปรแกรมก่อนแต่งงาน และ HDS
15 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-619-2288
Pathlab
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ส่วนลด 10% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก
 • ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
 • ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
ยกเว้น ค่ายาพิเศษ ค่าห้อง ICU ค่าห้อง IMCU
15 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 039-319-888
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
15 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-316-611
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์
ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีนทุกประเภท, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ, ค่า Lab และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ยกเว้น ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU), และห้องพักผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU)
15 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 055-051-724
โรงพยาบาลสิริเวช
โรงพยาบาลสิริเวช
ส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา
ยกเว้น ยาบางรายการ
15 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 039-605-666
โรงพยาบาลเอกอุดร
โรงพยาบาลเอกอุดร
ส่วนลด 10% ค่ายา และค่าห้อง (ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)
ส่วนลด 50% - 60% ค่าตรวจสุขภาพ (Aek Udon Health Check-up)
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ราคาพิเศษ 590 บาท (จากปกติราคา 1,340 บาท)
ส่วนลดผ่าคลอด ราคาพิเศษ 27,999 บาท (จากราคาปกติ 54,999 บาท) รวมค่าแพทย์ ค่าบริการแล้ว พัก 3 คืน 4 วัน พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆ ที่โรงพยาบาลเอกอุดรมอบให้
15 เม.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-342-555
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2
โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2
ส่วนลด 10% ค่ายา สำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
ส่วนลด 30% ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
15 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-234-999
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
ส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา
18 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-515-191
โรงพยาบาลวิมุต
โรงพยาบาลวิมุต
ส่วนลด 10% ค่ายา และค่าห้อง (1 พ.ค. - 31 ธ.ค.65)
รับฟรี
 • ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemed) ฟรี 4 ครั้ง/ปี (1 พ.ค. -31 ธ.ค.65)
 • ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม (จำกัดจำนวน 5 สิทธิ์/เดือน) (1 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65)
ซื้อ 1 แถม 1 โปรแกรม Office Syndrome ราคาเพียง 1,100 บาท (1 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65)
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาพิเศษ 750 บาท (จากปกติ 1,200 บาท) (1 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65)
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-079-000
โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลศิครินทร์
ส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา
ยกเว้น ค่าตรวจ ค่าบริการที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
1 พ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2366-9900
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ
ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง ค่ายา และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
15 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 323 2991-7
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา
ส่วนลด 7.5% ค่าห้อง และค่ายา
15 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 793 5000
โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์
โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์
ส่วนลด 7.5% ค่าห้อง และค่ายา
15 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 793 5000
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์
ส่วนลด 7.5% ค่าห้อง และค่ายา
15 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 761 9888
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
ส่วนลด 7.5% ค่าห้อง และค่ายา
5 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 761 5999
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
ส่วนลด 7.5% ค่าห้อง และค่ายา
15 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 006 9999
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
ส่วนลด 7.5% ค่าห้อง และค่ายา
15 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 006 8888
โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์
โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี
ส่วนลด 7.5% ค่าห้อง และค่ายา
15 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034 912 888
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง และค่ายา
ยกเว้น ยาพิเศษ หรือยาผู้ป่วยเฉพาะราย
15 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 034 912 888
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
ส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายา ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าเอ็กซเรย์ ค่าชันสูตร และค่ายาพิเศษบางรายการ
1 เม.ย. 65 – 31 มี.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 910 100 หรือ 053 711 366

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel Card ยกเว้น บัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”)
 • เงื่อนไขสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาลและธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนใช้บริการหรือก่อนการชำระเงิน ณ โรงพยาบาลที่ลูกค้าใช้บริการ
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีมีข้อขัดข้อง และ/หรือมีเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ/หรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 หรือดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.krungthai.com