เรื่องเด่น

เลือกรับฟรี e-Coupon มูลค่าสูงสุด 300 บาท กับ บัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี

อัพเดทวันที่ 6 ก.ค. 2565

สิทธิพิเศษ
ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี
เลือกรับฟรีคูปองส่วนลด สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
เพียงลงทะเบียน ที่ www.vbizoffer.com

คูปองส่วนลดมูลค่า
300 บาท
(จำกัด 200 สิทธิ์/เดือน)
คูปองส่วนลดมูลค่า
200 บาท
(จำกัด 200 สิทธิ์/เดือน)
คูปองส่วนลดมูลค่า
100 บาท
(จำกัด 200 สิทธิ์/เดือน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อลงทะเบียนรับฟรีคูปองส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการที่ www.vbizoffer.com ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • ร้านค้าที่เข้าร่วมตามรายการส่งเสริมการขายนี้ (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”) ได้แก่ Makro Click, Big C, PT, Shopee และ AIS
 • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ (รวมทุกมูลค่าคูปองและทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ)
 • คูปองส่วนลดมีจำนวนจำกัด ดังนี้
  1) คูปองมูลค่า 100 บาท จำกัด 200 สิทธิ์/เดือน
  2) คูปองมูลค่า 200 บาท จำกัด 200 สิทธิ์/เดือน
  3) คูปองมูลค่า 300 บาท จำกัด 200 สิทธิ์/เดือน
  ทั้งนี้ จำนวนสิทธิ์ตามแต่ละมูลค่าของคูปอง นับรวมจำนวนสิทธิ์สำหรับบัตรวีซ่า ประเภท SME, Business, Commercial, Corporate และบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจอื่นๆ ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยจากทุกธนาคาร (รวมทั้งบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี ของธนาคารกรุงไทย) รวมกัน
 • เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเป็นไปตามที่แต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการ และ/หรือบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนด
 • คูปองส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าที่ร่วมรายการนั้นๆ โดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัท และ/หรือธนาคารกรุงไทย เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทย และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลา และสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KRUNGTHAI CONTACT CENTER โทร. 02 111 1111 หรือ www.krungthai.com หรือ www.vbizoffer.com