เรื่องเด่น

ฟินทุกการอ่านรับส่วนลดสูงสุด 450 บาท ที่ Asia Books, Bookazine และสุริวงศ์ บุ๊คส์ เซ็นเตอร์

อัพเดทวันที่ 15 ก.พ. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Cardเมื่อซื้อสินค้า และชำระผ่านบัตรฯ ที่ Asia Books, Bookazine และสุริวงศ์ บุ๊คส์ เซ็นเตอร์

รับส่วนลด 450 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
รับส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 2,000 – 3,499 บาท/เซลล์สลิป

หมายเหตุ : เฉพาะที่ร้านเอเซียบุ๊คส์, บุ๊คกาซีน และสุริวงศ์ บุ๊คส์ เซ็นเตอร์ สาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้น สาขาในร้าน B2S, สาขาในสนามบิน, พื้นที่ขายพิเศษ และสั่งซื้อออนไลน์)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card ของธนาคาร (“ลูกค้า”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card ที่เอเชียบุ๊คส, บุ๊คกาซีน และสุริวงศ์ บุ๊คส์ เซ็นเตอร์ (รวมเรียกว่า “ร้านค้า”) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565
  • ส่วนลดใช้ได้กับรายการหนังสือภาษาอังกฤษราคาปกติ เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่ม Tarot, หนังสือพระราชนิพนธ์, สินค้าป้ายราคาNET, สินค้าสั่งซื้อพิเศษหรือออนไลน์)
  • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • เงื่อนไข และสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โดยร้านค้า และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
  • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้า