เรื่องเด่น

ซื้อแว่นคุ้มทุกสไตล์ รับส่วนลด 20% ที่ร้านหอแว่น

อัพเดทวันที่ 15 ก.พ. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card เมื่อชำระค่าสินค้า และบริการผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

รับส่วนลด 20% สำหรับกรอบแว่นสายตา, แว่นกันแดด, และเลนส์ราคาปกติ
รับส่วนลด 200 บาท สำหรับกรอบแว่น Package ราคา 2,990 บาท และ 3,990 บาท


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card ที่ร้านหอแว่น และ Better Vision (รวมเรียกว่า “ร้านค้า”) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565
  • เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ
  • ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card เท่านั้น
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โดยร้านค้าและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลา และสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
  • ในกรณีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
  • ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2591 9494