เรื่องเด่น

รับส่วนลด SUPERDRY 10% ที่หน้าร้าน และเว็บไซต์

อัพเดทวันที่ 15 ก.พ. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel Card เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติ ที่หน้าร้าน หรือ www.superdry.th (ระบุโค้ดส่วนลด KTCDB) และชำระผ่านบัตรฯ

ช้อปเลย คลิก
www.superdry.th

หมายเหตุ :

  • จำกัดโค้ดส่วนลด จำนวน 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ
  • สาขาที่ร่วมรายการ : เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลเวิลด์, เทอร์มินอล 21 อโศก, เทอร์มินอล 21 พัทยา, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และเซ็นทรัลภูเก็ต

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย, บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย, บัตรเดบิต Krungthai FUN หรือ Krungthai Travel Card ที่ร้าน Superdry (“ร้านค้า”) สาขาที่ร่วมรายการ และ www.superdry.th ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนด
  • จำกัดส่วนลด 1 สิทธิ์/บัตร ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ และจำกัดสิทธิ์สูงสุด 500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
  • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • เงื่อนไข และสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ/หรือร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
  • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายที่ร้านค้า