เรื่องเด่น

บัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี สมัครแพ็กเกจสุดพิเศษ AIS SME

อัพเดทวันที่ 6 ก.ค. 2565

สิทธิพิเศษ 
ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี


สำหรับลูกค้าสมัครเปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม
 รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจหลัก 


ค่าบริการรายเดือน
359 บาท
ค่าบริการรายเดือน
559 บาท
โทรทุกเครือข่าย
300 บาท
โทรทุกเครือข่าย
500 บาท
อินเตอร์เน็ต 4G/3G
10 GB
(รับเพิ่มฟรี 20 GB
รวมเป็น 30 GB เมื่อย้ายค่าย)
อินเตอร์เน็ต 4G/3G
20 GB
(รับเพิ่มฟรี 20 GB
รวมเป็น 40 GB เมื่อย้ายค่าย)
AIS Super Wifi
ไม่จำกัด 
โทรฟรี
241เบอร์
คอลเซ็นเตอร์ธุรกิจ
ใช้ฟรี Social App
เน็ตฟรี
รับสิทธิ์ใช้งานฟรี
ลงโฆษณาบน
Facebook/Google
มูลค่า 500 บาท
(รับสิทธิ์ 1 เดือนแรก)
รับสิทธิ์ใช้งานฟรี
ลงโฆษณาบน
Facebook/Google
มูลค่า 1,000 บาท
(รับสิทธิ์ 1 เดือนแรก)
ระยะเวลา (รอบบิล)
12 


สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนปัจจุบัน
 รับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจเสริม 


ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
300
อินเตอร์เน็ต 5G/4G/3G
(GB)
30
AIS Super WiFi
ไม่จำกัด
ระยะเวลาใช้งาน
90 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เมื่อสมัครแพ็กเกจกับ AIS SME (“ร้านค้า”) และชำระผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
 • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจหลัก ดังนี้
  1. ค่าบริการรายเดือน 359 บาท : อินเทอร์เน็ต 10 GB (รับเพิ่ม 20 GB รวมเป็น 30 GB เฉพาะลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม)/Wi-Fi ไม่จำกัด/โทรทุกเครือข่าย 300 นาที
  2. ค่าบริการรายเดือน 559 บาท : อินเทอร์เน็ต 20 GB (รับเพิ่ม 20 GB รวมเป็น 40 GB เฉพาะลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม)/Wi-Fi ไม่จำกัด/โทรทุกเครือข่าย 500 นาที
  3. สิทธิพิเศษเพิ่มเติม : โทรฟรี 241 เบอร์คอลเซ็นเตอร์ธุรกิจ/อินเทอร์เน็ตฟรีเมื่อใช้งาน Social App (Facebook, Line, Instagram, WhatsApp)/รับสิทธิ์ลงโฆษณาบน Facebook, Google มูลค่า 500 – 1,000 บาท (รับสิทธิ์ 1 เดือนแรก)
  4. ระยะเวลาแพ็กเกจ 12 รอบบิล
 • ลูกค้าระบบรายเดือนปัจจุบันของ AIS รับสิทธิ์สมัครแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจราคาพิเศษ 300 บาท/เดือน : อินเทอร์เน็ต 30 GB/Wi-Fi ไม่จำกัด (ระยะเวลาใช้งาน 90 วัน)
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จำกัด 1 สิทธิ์/1 หมายเลขบัตรเดบิตฯ
 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ที่ AIS Shop ทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์ https://business.ais.co.th/special/aissmevisacard.html
 • เงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ และสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โดยร้านค้า และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายที่ AIS Shop ทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์ https://business.ais.co.th/special/aissmevisacard.html