เรื่องเด่น

บัตรเดบิตกรุงไทย SME รับส่วนลด 150 บาท ที่ makroclick

อัพเดทวันที่ 6 ก.ค. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี เมื่อซื้อสินค้าผ่าน www.makroclick.com หรือ Makro Application และชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (หลังหักส่วนลดและไม่รวมค่าจัดส่ง)


เพียงระบุโค้ดส่วนลด ตามกำหนดในแต่ละเดือน
เดือน รหัสส่วนลด
ก.ค. 65 7VS22
ส.ค. 65 2V8S2
ก.ย. 65 22V9S
ต.ค. 65 10V22S
พ.ย. 65 11VS2
ธ.ค. 65 22V12

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อซื้อสินค้าที่ www.makroclick.com หรือ แม็คโคร แอปพลิเคชัน และชำระผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดมูลค่า 150 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าที่ www.makroclick.com หรือแม็คโครแอปพลิเคชัน โดยมียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ (หลังหักส่วนลดและไม่รวมค่าจัดส่ง) และชำระผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี
 • การใช้รหัสส่วนลด ลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบที่ www.makroclick.com หรือแม็คโครแอปพลิเคชัน หรือ ถ้าเป็นสมาชิกแล้วจะต้องเข้าสู่ระบบที่ www.makroclick.com หรือแม็คโครแอปพลิเคชัน เพื่อใช้รหัสส่วนลด โดยลูกค้าจะต้องกรอกรหัสส่วนลดที่หน้าชำระเงิน ก่อนการชำระเงิน
 • จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ (ครั้ง) / 1 ใบเสร็จ / 1 หมายเลขสมาชิก / 1 ชื่อ-นามสกุลจริงผู้ใช้ / 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ / เดือนเท่านั้น โดยรหัสส่วนลดจะระบุไว้ในแต่ละเดือน ซึ่งจะสามารถใช้ได้ตามเดือนที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ รหัสส่วนลดไม่สามารถนำมาใช้ล่วงหน้า หรือใช้ซ้ำได้
 • สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 300 สิทธิ์ต่อเดือน สำหรับบัตรวีซ่า ประเภท SME, Business, Commercial, Corporate และบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจอื่นๆ ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยจากทุกธนาคาร (รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย) รวมกัน
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือให้สิทธิ์กับผู้อื่นได้
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการจัดส่งสินค้าได้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนรหัสส่วนลดได้
 • กรณีลูกค้าขอคืนเงิน (Refund) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนรหัสส่วนลดในทุกกรณี
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนรหัสส่วนลดในทุกกรณี
 • หากลูกค้าทำรหัสส่วนลดสูญหาย หรือลบข้อความ บริษัทไม่สามารถออกรหัสส่วนลดทดแทนให้ได้
 • ในการยืนยันการใช้สิทธิ์รหัสส่วนลดสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัท และที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของบริษัท ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ในเรื่องสินค้าและบริการของบริษัท
 • เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัทโดยตรง ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท โทร 0-2335-5300 กด 2 ทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัท และ/หรือธนาคารกรุงไทย เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทย และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KRUNGTHAI CONTACT CENTER โทร. 02 111 1111 หรือ www.krungthai.com