เรื่องเด่น

โอกาสลงทุนหุ้นยักษ์ใหญ่ ALIBABA DR ด้วยเงินบาทผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย

อัพเดทวันที่ 18 ก.พ. 2565

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ บริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (Alibaba Group Holding Limited) ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ลงทุนง่าย
ซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
โอกาสลงทุน
ในหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
เริ่มต้นลงทุนเพียง 1 หน่วย*
ค่าธรรมเนียมเท่าการเทรดฯ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย

ชื่อย่อหลักทรัพย์ BABA80

ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 5.116379 บาทต่อหน่วย
รายละเอียดการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 65 เป็นต้นไป
ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุก บล.


ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน ALIBABA DR หรือ BABA80

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา BABA80 ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้น Alibaba Group Holding Ltd (9988.HK) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา BABA80 (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้นอาลีบาบา : 100 DR)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา BABA80 ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DR ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด

Depositary Receipt: BABA80
Depositary Receipt: BABA80  
(0.12 MB) PDF