เรื่องเด่น

รับส่วนลด 10% ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อัพเดทวันที่ 27 ม.ค. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และชำระผ่านบัตรฯ (ยกเว้นสินค้ารหัส N)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card ยกเว้นบัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ยกเว้นสินค้ารหัส N) ที่ศูนย์หนังสือจุฬา (“ร้านค้า”) รับส่วนลดทันที 10% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
  • ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Card เท่านั้น
  • ส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น หรือโปรโมชั่นอื่นได้
  • เงื่อนไข และสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โดยร้านค้า และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือร้านค้าเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีมีข้อขัดข้อง และ/หรือมีเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
  • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายที่ร้านค้า