เรื่องเด่น

บริการ dStatement

อัพเดทวันที่ 24 ม.ค. 2565

ทางเลือกใหม่ในการส่ง Bank Statement ให้ธนาคารได้เร็วกว่าเดิม ด้วย dStatement บริการเรียกขอและจัดส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ในรูปแบบดิจิทัลระหว่างสถาบันการเงิน

จุดเด่น

ถูกกว่า : ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าการขอ Bank Statement แบบกระดาษ
สะดวกกว่า : สามารถใช้บริการผ่าน Mobile Banking โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขา และลูกค้าสามารถเรียกขอ dStatement จากหลายธนาคารได้พร้อมกันเพียงไม่กี่ขั้นตอน
รวดเร็วกว่า : ไม่เสียเวลาจัดส่งเอกสาร ข้อมูลเป็นแบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานเดียวกัน ธนาคารที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เร็ว ไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลเข้าระบบอีก
ประหยัดเวลา : ข้อมูล dStatement จะส่งจากธนาคารขาส่งไปยังธนาคารขารับโดยตรงลดขั้นตอนการดำเนินการของลูกค้าลง โดยเป็นผู้เรียกขอและสั่งให้ส่ง
ปลอดภัย : สามารถป้องกันการปลอมแปลง และไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารสูญหาย

ขั้นตอนสำหรับ
เรียกขอข้อมูล Bank Statement
ในรูปแบบดิจิทัล ให้กับธนาคารกรุงไทย
  1. ติดต่อธนาคารกรุงไทย เพื่อขอสินเชื่อที่สาขาธนาคาร โดยสามารถใช้บริการ dStatement เพื่อประกอบการขอสินเชื่อ ได้ที่สาขาที่รองรับการขอสินเชื่อผ่านระบบ e-Solutions ทั้ง 20 สาขา Pilot คลิกเพื่อดูสาขา
  2. แจ้งความประสงค์ใช้บริการ dStatement เพื่อขอข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ได้สูงสุดพร้อมกัน 3 ธนาคาร โดยแต่ละธนาคารขอได้สูงสุด 5 บัญชีต่อธนาคาร
  3. ธนาคารกรุงไทยจะทำการส่งคำขอ dStatement ไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้า เพื่อยืนยันการทำรายการและชำระค่าธรรมเนียมผ่าน Mobile Application ของธนาคารผู้ส่งข้อมูล
ขั้นตอนสำหรับ
จัดส่งข้อมูล Bank Statement
ในรูปแบบดิจิทัล จากธนาคารกรุงไทย
ไปยังหน่วยงานที่ร้องขอข้อมูล
  1. ผู้ขอใช้บริการที่แจ้งความประสงค์ จะได้รับคำขอ dStatement มายัง Krungthai NEXT Application
  2. ผู้ขอใช้บริการ กดยืนยันการส่งข้อมูล โดยสามารถเลือกได้สูงสุด 5 บัญชี ค่าธรรมเนียม 75 บาท/บัญชี
  3. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมสำเร็จ ระบบจะจัดส่งข้อมูลรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ในรูปแบบดิจิทัล ไปยังธนาคารผู้ขอข้อมูลทันที

หมายเหตุ : ธนาคารกรุงไทยให้บริการส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ผ่านบริการ dStatement ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ผู้ขอใช้บริการ ต้องเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันกับธนาคารผู้ส่งข้อมูล รวมถึงต้องมี Mobile Banking Application ของธนาคารผู้ส่งข้อมูล
  • กรณีผู้ขอใช้บริการเลือกให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) ไปยังธนาคารอื่น ลูกค้าต้องชำระค่าบริการให้กับธนาคาร เป็นจำนวนเงิน 75 บาท ต่อบัญชี โดยเป็นการชำระเงินด้วยวิธีการตัดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Application
  • อัตราค่าบริการและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การบริการส่งข้อมูล dStatement
ผ่าน Krungthai NEXT Application

หลังจากลูกค้ายืนยันตัวตนสำเร็จ จะได้รับ Notification ให้ ดำเนินการขอ dStatement
1. บริการ dStatement
2. เลือกรายการคำขอ
3. รายละเอียดคำขอ

4. เลือกบัญชีเพื่อขอ dStatement
5. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
6. เลือกบัญชีเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม
7. ยืนยันข้อมูล
8. ใส่ PIN เพื่อทำรายการ
9. แสดงผลการชำระเงิน10. แจ้งผลการส่ง dStatement
11. แสดงรายละเอียดการทำรายการ