ฝากเงิน ถอนเงิน หรือ จ่ายค่าปรับจราจร ได้ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา

อัพเดทวันที่ 20 ม.ค. 2565

จะฝาก ถอน โอน หรือจ่ายค่าปรับจราจร ก็ทำได้ที่ไปรษณีย์ไทย สะดวก ครบ จบในที่เดียว

  • สะดวก ด้วยจุดให้บริการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
  • ครบ จะฝาก จะถอนเงิน จะจ่ายค่าปรับก็ทำได้

รายละเอียดเงื่อนไข
และค่าธรรมเนียมการให้บริการ

ธนาคาร

ฝากเงิน ถอนเงิน ชำระบิล KYC
วงเงิน
ทำรายการ
/ วัน
ยอดเงิน
/ รายการ
ค่า
ธรรมเนียม
ประเภท วงเงิน
ทำรายการ
/ วัน
ยอดเงิน
/ รายการ
ค่า
ธรรมเนียม
ประเภทบิล ค่า
ธรรมเนียม
เปิด
บัญชี
โครงการ
รัฐ
ธนาคาร
กรุงไทย
80,000 40,000 10 บัตร
เดบิต
20,000 ไม่เกิน
5,000 บาท
10 ค่าปรับ
จราจร
15 - /
5,000 บาท
ขึ้นไป
15

เอกสารประกอบการถอนเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย

  1. บัตรเดบิต
  2. บัตรประชาชน

ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ คลิก