เรื่องเด่น

จองรถกับ AVIS เที่ยวทั่วไทย สบายกระเป๋า รับส่วนลด 50 บาทต่อวัน

อัพเดทวันที่ 17 ม.ค. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อจองรถล่วงหน้า ที่ www.AVISThailand.com/KTB และชำระผ่านบัตรฯ ในวันรับรถ (กันวงเงินด้วยบัตรเครดิตในวันรับรถเท่านั้น)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card ยกเว้นบัตรเดบิต Krungthai FUN (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เมื่อเช่ารถกับ AVIS Rent A Car ประเทศไทย (“ผู้ให้บริการ”) รับส่วนลด 50 บาท/วัน (จากราคาหน้าเว็บไซต์หลักในช่วงเวลานั้น) ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องสำรองรถเช่าล่วงหน้าก่อนเดินทางผ่านทางเว็บไซต์ www.AVISThailand.com/KTB สำหรับการจอง และการให้บริการขึ้นอยู่กับสาขาและรถที่ว่าง ณ ขณะนั้น และชำระค่าเช่าในวันรับรถด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Card พร้อมกันวงเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถคืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมง หากเช่าเกิน 4 ชั่วโมง คิดเพิ่มเป็น 1 วัน
 • ราคารวม ไม่จำกัดกิโลเมตรและประกันภัยพื้นฐาน (แบบมีค่าความรับผิดชอบ) ส่วนแรก
 • ราคาไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ประกันภัยพื้นฐาน (แบบไม่มีค่าความรับผิดชอบ) (SCDW), ประกันบุคคล (PAI), ประกันรถหาย (PAI), คนขับร่วม และบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้เมื่อทำการจอง หรือซื้อผ่าน call center ก่อนเดินทาง หรือที่สาขาบริการเอวิส ทั่วประเทศไทย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆ ได้ และงดรับเงินสดทุกกรณี
 • เอกสารประกอบการเช่ารถ
  1) บัตรประชาชน/Passport 
  2) ใบขับขี่
  3) บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่ารถที่ยังไม่หมดอายุ และมีวงเงินเพียงพอสำหรับการกันวงเงิน (มัดจำ) 8,000 – 15,000 บาท/คัน (งดรับเงินสดทุกกรณี)
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีมีข้อขัดข้อง และ/หรือมีเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขการเช่ารถ และข้อตกลงอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการที่ Call Center 02 251 1131 หรือ www.AVISThailand.com