เรื่องเด่น

ช้อปไอเทมเกาหลีแบบฟินๆ ที่ Gmarket รับคูปองส่วนลด 25%

อัพเดทวันที่ 5 ม.ค. 2565

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ที่ Gmarket Mobile Application หรือ http://global.gmarket.co.kr ตั้งแต่ 30,000 วอน (KRW) ขึ้นไป


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ Gmarket (“ร้านค้า”) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลด 25% เมื่อช้อปครบ 30,000 วอน (KRW) ขึ้นไป ต่อ 1 คำสั่งซื้อ โดยจำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 15,000 วอน (KRW)
 • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดคูปองส่วนลด เพื่อใช้ในการซื้อสินค้า และรับส่วนลดได้ที่ http://gmkt.kr/tBNGW64h1 หรือ Gmarket Mobile Application และเลือกใช้คูปองในหน้าชำระเงินด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า หรือ Krungthai Travel VISA Card โดยลูกค้าต้องเป็นสมาชิก หรือสมัครสมาชิก G Market Global และทำการล็อกอินก่อนการใช้คูปองส่วนลด
 • จำกัดการใช้คูปองส่วนลด 1 คูปองต่อลูกค้า ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • จำกัดคูปองส่วนลด จำนวนไม่เกิน 1,000 คูปองต่อเดือน รวม 3,000 คูปองตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายตามลำดับก่อนหลัง สำหรับบัตรวีซ่าทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยจากทุกธนาคาร (รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย) รวมกัน
 • คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับสินค้าประเภทบัตรกำนัล ทองคำ สินค้ามือสอง คูปองออนไลน์ ตั๋วเครื่องบิน การศึกษาออนไลน์ และค่าจัดส่ง
 • คูปองส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และคูปองอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริกากรของร้านค้า ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆทั้งสิ้น กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
 • ร้านค้าและธนาคารกรุงไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของร้านค้า และ/หรือธนาคารกรุงไทย เป็นที่สิ้นสุด