เรื่องเด่น

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่งความสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อัพเดทวันที่ 4 ม.ค. 2565

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่งความสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วงเงินจำหน่าย
วงเงิน 30,000 ล้านบาท
วันที่จำหน่าย
17 – 31 มกราคม 2565
รุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ย
รุ่นอายุ 3 ปี (SBST251B)
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
ปีที่ 1 ร้อยละ 1.60 ต่อปี
ปีที่ 2 ร้อยละ 1.80 ต่อปี
ปีที่ 3 ร้อยละ 2.30 ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี)
วันที่จำหน่าย ผู้มีสิทธิ์ซื้อ วงเงินซื้อ วงเงินจำหน่าย
วงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร
(ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)
ขั้นต่ำ สูงสุด
วันที่จำหน่าย: ช่วงที่ 1 วันที่ 17 - 18 ม.ค. 65 (2 วัน)
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ: บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
วงเงินจำหน่าย: 30,000
1,000 บาท 5,000,000
วันที่จำหน่าย: ช่วงที่ 2 วันที่ 19 - 23 ม.ค. 65 (5 วัน)
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ: บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (รวมอายุ 60 ปีขึ้นไป)
วงเงินจำหน่าย: วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1
1,000 บาท 5,000,000
วันที่จำหน่าย: ช่วงที่ 3 วันที่ 24- 31 ม.ค. 65 (8 วัน)
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ: บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
วงเงินจำหน่าย: วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 2
1,000 บาท ไม่จำกัด
หมายเหตุ
  1. เริ่มจำหน่าย 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่าย 24.00 น. ในแต่ละช่วงการจำหน่าย
  2. วงเงินจำหน่ายแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน หากชำระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ให้นับเป็นวงเงินตามช่วงของวันที่ผู้มีสิทธิ์ซื้อทำรายการซื้อ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป (ไม่รับชำระด้วยเช็คตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)
การจ่ายดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ในวันที่ 17 ของเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคมของทุกปี
วันครบอายุไถ่ถอน
วันที่ 17 มกราคม 2568
ช่องทางการจำหน่าย
จำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Mobile Application และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทยฯ

ดาวน์โหลด

รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่งความสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่งความสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(0.13 MB) PDF
หนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่งความสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่งความสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(0.31 MB) PDF
ขั้นตอนการซื้อพันธบัตรฯ ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT
ขั้นตอนการซื้อพันธบัตรฯ ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT  
(0.32 MB) PDF