เรื่องเด่น

รับส่วนลด 100 บาท ที่ Big C Shopping Online

อัพเดทวันที่ 1 ธ.ค. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เมื่อซื้อสินค้าที่ Big C Shopping Online และชำระผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลูกค้าใหม่ : รหัสส่วนลด BTBN100 เมื่อซื้อสินค้าครั้งแรก ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด)

ลูกค้าปัจจุบัน : รหัสส่วนลด BTBE100 เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,400 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เมื่อซื้อสินค้าที่ Big C Shopping Online และชำระค่าสินค้าผ่าน บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนตามสิทธิ์ที่กำหนด
  • สำหรับลูกค้าใหม่ Big C Shopping Online ซื้อสินค้าครั้งแรก ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) รับส่วนลด มูลค่า 100 บาท (ระบุรหัสส่วนลด : BTBN100 ) จำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
  • ลูกค้าปัจจุบัน Big C Shopping Online ซื้อสินค้า ตั้งแต่ 1,400 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) รับส่วนลด มูลค่า 100 บาท (ระบุรหัสส่วนลด : BTBE100 ) จำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • กรอกรหัสส่วนลดในขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 • ยกเว้นสินค้าประเภท สินค้าร้าน PURE, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, บัตรเติมเงิน, บัตรกำนัลเงินสด, กระเช้าของขวัญ, เครื่องดื่มเกลือแร่-ชูกำลัง, จักรยานยนต์, กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม (แพ็ค 30 กระป๋อง), นมผงสำหรับเด็กและทารกสูตร 1, 2 และ 5 (สูตรพิเศษ), สูตรพิเศษ 1+/3+, อาหารเสริมและอาหารเสริมธัญพืชสำหรับเด็ก, น้ำตาล และสารให้ความหวาน, เฮลซ์บลูบอย, น้ำหวานเข้มข้น, ไวตามิลค์ แพ็ค 24 และ แพ็ค 36,นมถั่วเหลืองแลคตาซอย, น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำดื่มบริสุทธิ์, ทิพรส น้ำปลา ขวดเพ็ท 700 มิลลิลิตร, ทิพรส น้ำปลา ขวดเพ็ท 700 มิลลิลิตร (แพ็ค 12), ผงชูรส, รสดี ผงปรุงรส, นมยูเอชที โฟร์โมสต์ รสจืด 225 มิลลิลิตร แพ็ค 6, นมยูเอชที ไทยเดนมาร์ก แพ็ค 36, โซดา แพ็ค 24, น้ำอัดลม แพ็ค 12 และสินค้ายกแพ็คอื่นๆ ไม่ร่วมรายการ
 • ยกเว้นสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ: SAMSUNG NOTE8, SAMSUNG A6, SAMSUNG A30S 64 GB, SAMSUNG GALAXY TAB A8 NO S PEN, SAMSUNG J6+, SAMSUNG J4+, SAMSUNG J2 PRIME, HUAWEI Y9
 • จำกัดการใช้รหัสส่วนลด 1 สิทธิ์ (ครั้ง)/ใบสั่งซื้อ/ลูกค้า/ที่อยู่ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองท้ายใบเสร็จ หรือคูปองส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่ได้จากการซื้อสินค้าที่ห้างบิ๊กซีสาขาต่างๆ ได้ และไม่สามารถใช้กับสินค้าแลกซื้อ ได้ในทุกกรณี
 • รหัสส่วนลดดังกล่าว ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าบริการจัดส่งสินค้าได้
 • กรณีลูกค้ายกเลิกใบสั่งซื้อ Big C Shopping Online ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ ในการใช้รหัสส่วนลดดังกล่าว
 • กรณีลูกค้าขอคืนเงิน (Refund) Big C Shopping Online ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลด ในทุกกรณี
 • กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น Big C Shopping Online ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนส่วนลด ในทุกกรณี
 • กรณีเกิดข้อพิพาท หรือตรวจสอบพบการทุจริต การตัดสินของ Big C Shopping Online ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • Big C Shopping Online และธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ไม่สามารถนำคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จที่ได้จากการซื้อสินค้าที่ห้างบิ๊กซีสาขาต่างๆ มาใช้ร่วมกับ Big C Shopping Online ได้
 • เพื่อเป็นการกระจายการขายสินค้าให้กับลูกค้าท่านอื่น Big C Shopping Online สงวนสิทธิ์ขอยกเลิกคำสั่งซื้อที่ Big C Shopping Online เห็นว่าเข้าข่ายเป็นการซื้อเหมา โดย Big C Shopping Online จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ
 • เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดเป็นไปตามที่ Big C Shopping Online กำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111