เรื่องเด่น

รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ Pomelo.

อัพเดทวันที่ 22 พ.ย. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel Card เมื่อช้อปผ่าน www.pomelofashion.com ครั้งแรก และชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 990 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

โค้ดส่วนลด: KTCPMLNEW

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย, บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”) ของธนาคาร รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย, บัตรเดบิต Krungthai FUN หรือ Krungthai Travel Card ที่ Pomelo Online ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564
  • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น และโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • เงื่อนไข และสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคาร และร้านค้าถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย