เรื่องเด่น

ขั้นตอนการติดตั้งใช้งาน Gold Wallet

อัพเดทวันที่ 1 พ.ย. 2564
ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง

ดาวน์โหลด
แอปฯ เป๋าตัง
ยินยอม KYC consent
*ลูกค้าต้องยินยอมเท่านั้น
กรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน
เลือกวิธีการยืนยันตัวตน
A : แอปฯ Krungthai NEXT
B : สแกนใบหน้า

ยืนยันรหัส PIN
ลงทะเบียน Gold Wallet

กด "สมัครใช้บริการ"
ใน Gold Wallet Banner
กด "ถัดไป"
ในหน้า Product Highlight
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสมัครใช้งาน Gold Wallet
ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อการยืนยันตัวตน
กรอกข้อมูล
ตามบัตรประชาชน
สแกนใบหน้า
ตรวจสอบ
และยืนยันข้อมูล
ยืนยันตัวตน
ที่ธนาคารกรุงไทยหรือตู้ ATM สีเทา ของธนาคารกรุงไทย
หน้าแรกเป๋าตัง
แสดงว่าตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ
ผูก/เปิดบัญชีกรุงไทย
เพื่อใช้แลกสกุลเงิน

เลือกบัญชีกรุงไทย
  • บัญชีที่ผูกไว้บนเป๋าตัง
  • ผูกบัญชีกรุงไทยอื่น
  • เปิดบัญชีกรุงไทยใหม่
รับ Confirmation ว่าผูกบัญชีสำเร็จ (ในกรณีที่เลือกผูกบัญชีไว้กับเป๋าตังหรือผูก บัญชีกรุงไทยอื่น)
รับ Confirmation ว่าเปิดบัญชีสำเร็จ (ในกรณีที่เลือกเปิด บัญชีกรุงไทยใหม่)
การเปิดบัญชีกับร้านทอง

กดปุ่ม "เปิดบัญชี"
อ่าน T&C ของร้านทอง
รอดำเนินการเปิดบัญชีกับร้านทอง
เปิดบัญชีสำเร็จ
ลูกค้าได้รับ SMS และ อีเมลยืนยันการเปิดบัญชีจากผู้ประกอบการค้าทอง
แลกสกุลเงิน ซื้อ-ขาย USD

กดปุ่ม "แลกสกุลเงิน"
เลือกซื้อ/ขายสกุลเงิน
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการซื้อ/ขาย
ยืนยันการแลกเงิน

แลกเงินสำเร็จ
การส่งคำสั่งซื้อทอง

กดปุ่ม "ซื้อ" จากร้านทองที่ต้องการ
ระบุจำนวนทอง
ยืนยันคำสั่งซื้อ
รอรับผลคำสั่งซื้อ

รับใบยืนยันสถานะคำสั่งซื้อ
การส่งคำสั่งขายทอง

กดปุ่ม "ขาย" จากร้านทองที่ต้องการ
ระบุจำนวนทอง
ยืนยันคำสั่งขาย
รอรับผลคำสั่งขาย

รับใบยืนยันสถานะคำสั่งขาย ลูกค้าได้รับ SMS และ อีเมลยืนยันการเปิดบัญชีจากผู้ประกอบการค้าทอง
ประวัติการส่งคำสั่งซื้อทอง

กด“ประวัติซื้อ/ ขายทอง”
เลือก”ซื้อทอง”
กำลังดำเนินการ
คำสั่งซื้อสำเร็จ