เรื่องเด่น

กรุงไทยเติมบุญ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบุญพิธีกฐินพระราชทาน ธนาคารกรุงไทย 2564

อัพเดทวันที่ 27 ต.ค. 2564

กรุงไทยเติมบุญ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำนุบำรุงเสนาสนะ ให้สวยงามสมพระเกียรติพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ในพิธีกฐินพระราชทาน ด้วยการร่วมบริจาคโดยการสแกน QR Code ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT หรือแอปฯ ของธนาคารอื่นๆ ข้อมูลจะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรอัตโนมัติ


      วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2322 เดิมชื่อวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ แต่คนในจังหวัดอุบลราชธานีนิยมเรียกว่า วัดป่าใหญ่

      ตามหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่ฝังอยู่แท่นข้างหลังองค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ได้ปรากฏหลักฐานการสร้างเมืองอุบลราชธานี และได้กล่าวถึงการสร้างวิหารและพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงนั้น คือปี พ.ศ 2335 โดยพระเจ้าพรหมวรราชสุริยะวงศ์ (ท้าวทิศพรหม สุวรรณกูฏ) ได้ขึ้นเสวยเมืองอุบลราชธานี และต่อมาปี พ.ศ. 2348 ได้สร้างวิหารอารามในวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ และในปี พ.ศ.2349 พระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ เป็นประธาน สร้างพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เสร็จในปี พ.ศ. 2350

     กว่า 242 ปีผ่านมา วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอุบลราชธานี โดยเฉพาะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองอุบลราชธานี ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพศรัทธา ของพุทธศาสนิกชน

     ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน นำมาถวายยังวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง น้อมนำจตุปัจจัย ทำนุบำรุงเสนาสนะ ปูพื้นหินแกรนิตรอบวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ให้มีความสวยงาม พร้อมต้อนรับพุทธสนิกชน และใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

      ธนาคารกรุงไทย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญโดยการสแกน QR Code ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT หรือแอปฯ ของทุกธนาคาร ข้อมูลจะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรอัตโนมัติ หรือสามารถร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้าบัญชี กฐินพระราชทานธนาคาร ปี 2564 (วัดมหาวนาราม) เลขที่บัญชี 322-0-83982-7 โดยอานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐิน จะส่งทอดให้ท่านเจริญสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง เป็นกุศลธรรมให้ท่านมีจิตใจ บริสุทธิ์และผุดผ่องอยู่เสมอ

ขั้นตอนการบริจาค
e-Donation
ผ่าน Mobile Banking