เรื่องเด่น

Health Link พร้อมให้ใช้งานบนแอปฯ เป๋าตังแล้ว

อัพเดทวันที่ 24 ต.ค. 2564

Health Link
พร้อมให้ใช้งานบนแอปฯ เป๋าตังแล้ว
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

    

อะไรคือ Health Link?

     Health Link เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าดูข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ และผู้ป่วยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของตนเอง ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่แพทย์ทุกคนที่จะเข้ามาดูข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยเมื่อไหร่ก็ได้ 

     นอกจากนี้ Health Link ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการฉุกเฉินเป็นอย่างมากในการให้สิทธิ์แพทย์ในห้องฉุกเฉินสืบค้นข้อมูลของผู้ป่วยที่หมดสติ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นอาจจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

  • ประหยัดเงินและเวลาในการตรวจซ้ำเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในต่างโรงพยาบาล
  • ประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลประวัติการรักษา
  • แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้น
  • แสดงข้อมูลสำคัญสำหรับการรักษาชีวิตในกรณีฉุกเฉิน​

ท่านสามารถตรวจสอบ รายชื่อโรงพยาบาล ที่พร้อมนำส่งข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบ (สามารถตรวจสอบและเลือกรายชื่อโรงพยาบาลได้ในแอปฯ เป๋าตัง)

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. Exchanger คือ โรงพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำส่งข้อมูลประวัติการรักษาเข้าสู่ระบบและผู้ใช้ข้อมูลจากระบบประกอบการรักษาพยาบาล
  2. Viewer คือ โรงพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลประวัติการรักษาจากสถานพยาบาลในระบบเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้นำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบขั้นตอนการใช้งาน Health Link
ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เปิดหน้าเป๋าตัง กดเลือก กระเป๋าสุขภาพ
กดเลือก Health Link
กด ถัดไป
ตรวจสอบรายละเอียดความยินยอม และเลือกรายชื่อสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการ

เลือกรายชื่อสถานพยาบาล เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษา
หรือ เลือกสถานพยาบาลทั้งหมด จะเป็นสถานพยาบาลทั้งหมดที่ร่วมโครงการ และสถานพยาบาลในอนาคต ระบบจะเชื่อมโยงให้โดยอัตโนมัติ
สามารถเลือกค้นหาชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
เลือกสถานพยาบาลแล้วให้กด ยอมรับ

กด ตกลง
ดำเนินการสำเร็จ
กรณี บางสถานพยาบาล แพทย์จะขอความยินยอมเพิ่มเติม โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปเป๋าตัง เพื่อให้ท่านอนุญาตการเข้าถึงข้อมูล
กด ยอมรับ