เรื่องเด่น

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 6/2564

อัพเดทวันที่ 14 ต.ค. 2564

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอลจำกัด มหาชน
หนึ่งในผู้นำตลาดไมโครไฟแนนซ์ไทย

คาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 6/2564
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ "BBB+"
แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564

หุ้นกู้ชุดที่ 1
อายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน
อัตราดอกเบี้ย 3.13% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2
อายุ 3 ปี 11 เดือน 26 วัน
อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3
อายุ 4 ปี 11 เดือน 25 วัน
อัตราดอกเบี้ย 3.70%
ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป(Public Offering)

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เปิดจองซื้อและรับหนังสือชี้ชวนวันที่
4-5, 8 พฤศจิกายน 2564

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน