เรื่องเด่น

ลูกค้า M-Pass ลงทะเบียน M-Flow รับโบนัสค่าผ่านทาง 100 บาท

อัพเดทวันที่ 29 ต.ค. 2564

พิเศษ! รับโบนัสค่าผ่านทาง 100 บาท สำหรับลูกค้า M-PASS ที่ลงทะเบียนใช้บริการ M-Flow และเลือกชำระเงินด้วยบัญชี M-Pass ผ่านช่องทางที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 65

 • เว็บไซต์ www.mflowthai.com
 • M-Flow Application
 • จุดบริการ M-Flow 5 จุด
  1. กรมทางหลวง (พระราม 6)
  2. ด่านทับช้าง 1
  3. ด่านทับช้าง 2
  4. บางปะกง 1 (Service Area ขาเข้า)
  5. บางปะกง 2 (Service Area ขาออก)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :
 • ลูกค้าที่มีสิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ (“ลูกค้า”) ได้แก่ ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วย M-Pass ที่ทำการลงทะเบียนใช้บริการ M-Flow ผ่านช่องทางที่กำหนดได้แก่ http://www.mflowthai.com, M-Flow Application และ จุดบริการ M-Flow บนสายทางทั้ง 5 จุด 1. จุดบริการ M-Flow กรมทางหลวง (พระราม 6), 2. จุดบริการ M-Flow ด่านทับช้าง 1, 3. จุดบริการ M-Flow ด่านทับช้าง 2, 4. จุดบริการ M-Flow บางปะกง 1 (Service Area ขาเข้า) และ 5. จุดบริการ M-Flow บางปะกง 2 (Service Area ขาออก)
 • ลูกค้าจะได้รับโบนัสค่าผ่านทางมูลค่า 100 บาท สำหรับ Tag M-Pass ที่ทำการลงทะเบียนในระบบ M-Flow สำเร็จ โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบโบนัสค่าผ่านทางเฉพาะลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีM-Pass ปกติ ณ วันที่ทำรายการคืนเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าที่จะได้รับโบนัสค่าผ่านทาง 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน และ จำกัดจำนวน 20,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สามารถรับโบนัสค่าผ่านทางมูลค่า 100 บาท บาทตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • 1 บัญชีผู้ใช้บริการ M-Pass สามารถนำลงมาทะเบียน M-Flow ได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับโบนัสค่าผ่านทางตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายใน 15 วันทำการนับจากสิ้นเดือนที่มีการลงทะเบียนใช้บริการ M-Flow สำเร็จ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 65 หรือจนกว่าจะครบตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 • กรณีเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล M-Flow ได้ที่โทร 1586 กด 1