เรื่องเด่น

ขอเชิญประชาชนร่วม แบ่งปัน บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และธนาคารกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 29 ก.ย. 2564

สามารถสแกนบริจาคผ่าน QR Code กรุงไทยเติมบุญ บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
ซึ่งข้อมูลการบริจาคจะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรอัตโนมัติ และรับใบอนุโมทนาบัตรทางอีเมลทันที
หรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่ 000-0-601-28-4 ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ

โดยส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ เพื่อรับใบเสร็จรับเงินได้ที่ donation@friendsofpa.or.th
เบอร์โทร 0-2054-6546